אפרים חזן תהליך היצירה כדרך עיצוב בשירת השבח של רבי יהודה הלוי

עמוד:13

אפרים חזן תהליך היצירה כדרך עיצוב בשירת השבח של רבי יהודה הלוי באחת מתעודות הגניזה מוגדר רבי יהודה הלוי ( ריה " ל ) בידי אחד ממעריציו הרבים , יוסף בן שמואל אבן אלכתוש , בציור " תמצית ארצנו ומשמעותה " , ובכך תיאר את מעמדו בקרב האצולה הרוחנית של יהודי ספרד ואת מקומו בתרבות ישראל לעתיד לבוא . דומה שאבן אלכתוש למד הגדרה יפה זו משירי השבח שכתב ריה״ל לידידיו הרבים , ותיארם באהבה ובחיבה תוך שימוש במוטיבים ובציורי הלשון המקובלים בסוגה זו , אך ידע היטב להקנות להם צביון חדש ולרענן את פניהם של ציורים אלה . יתר על כן , הוא פיתח כיוון מעניין בכך שרתם לשירת השבח את תהליך היצירה כחלק משבחו של המהולל . וכדברי ד ' פגיס : " מדי פעם מופתעים אנו מדימוי או ממטפורה שהחומר הציורי שלהם הוא בלתי רגיל ... " והוסיף : " אם ניתן דעתנו על פעולתם של ציורים ושאר גורמי סגנון עשוי העיון בחומר הציורי לגלות גם תכונות אישיות ... " . תהליך הכתיבה מצריך מחשבה ועמל רב והתאמת ענייני הצורה , החריזה והמשקל לתוכן השיר על פי סגולות השיר והקישוטים המתבקשים . תהליך זה קשה ומורכב ודורש מאמץ רב והשראה , כעדות המשורר עצמו בראשית דרכו במכתבו המפורסם למשה אבן עזרא , מכתב שליווה את שיר האזור המיוחד שהקנה לריה״ל את שמו כמשורר צעיר . בתחילת המכתב מתאר ריה " ל את המורא הגדול שנפל עליו משנתבקש לכתוב שיר בשבחו של משה אבן עזרא , שנחשב אז ל " שר צבא " המשוררים . אולם הפצרות חבריו 1 מ׳ גיל וע׳ פליישר , יהודה הלוי ובני חוגו : 55 תעודות מן הגניזה , ירושלים תשס״א ( להלן : גיל– פליישר ) , עמ׳ . 175 2 על דרך עיצוב זו בשירתו ראה א׳ חזן , תורת השיר בפיוט הספרדי לאור שירת הקודש של ר׳ יהודה הלוי , ירושלים תשמ״ו ( להלן : חזן , תורת השיר ) , עמ׳ . 250 – 198 3 ד׳ פגיס , חידוש ומסורת בשירת החול , ירושלים תשל״ו ( להלן : פגיס , חידוש ומסורת ) , עמ׳ . 90 – 80 4 ש׳ אברמסון , " איגרת רב יהודה הלוי לרב משה אבן עזרא " , בתוך : ספר חיים שירמן , בעריכת ש׳ אברמסון וא׳ מירסקי , ירושלים תש״ל , עמ׳ . 411 – 397

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר