פתח דבר

עמוד:10

בספרי ההמשך שנכתבו בעקבות כתביהם ( ' מורה נבוכי הזמן ' לרנ״ק , ' מורה נבוכי הדור' לרב משה אביגדור עמיאל ו׳מורה נבוכים חדש׳ לרב אברהם יצחק הכהן קוק , הראי״ה ) . תפקיד חשוב היה לדמותו של ריה״ל בתחייה הלאומית . שירתו הדתית רווית הגעגועים לציון הייתה מקור השראה , וההגות הציונית הדתית התהדרה לא מעט ברעיונותיו . במיוחד חוג הראי״ה החיה את הפרשנות לרעיונותיו של ריה״ל . הראי״ה עצמו כתב פירוש לפסקאות מתוך ספר הכוזרי , הרב דוד כהן ( " הנזיר " ) חיבר פירוש עקיב לספר , ולאחרונה נכתבו פירושים של רבנים בדור השלישי של החוג , כדוגמת פירושיהם של הרבנים שלמה חיים אבינר ואורי שרקי . ובמחנה החרדי התחבר לקט מדברי הכוזרי לפי נושאים בידי הרב יחזקאל סרנא , ראש ישיבת " חברון " . דוק ותמצא : על הרמב״ם נאלץ הראי״ה להגן נגד התקפותיו של ר׳ זאב יעבץ . לעומת זאת ריה״ל עמד מעל לכל מחלוקת . רק הוגה אחד נרתע מדעותיו של ריה״ל , והוא ישעיהו ליבוביץ . ייחודו של עם ישראל בהגות ריה״ל לא נראה בעיניו , והוא מתח קו ישר בין ריה״ל למהר״ל ולראי״ה . בין כך ובין כך חזרה וניעורה הגותו של ריה״ל בתודעה האידאולוגית של ההתעוררות הלאומית . המחקר האקדמי דן בערנות ובתנופה בשירתו ובהגותו של ריה״ל . אף כי לא השיג מחקר הכוזרי את חקר הגותו הפילוסופית של הרמב״ם , מחקרים רבים נכתבים חדשים לבקרים על יצירתו של המשורר וההוגה הגדול . קובץ זה הוא בגדר תרומה צנועה להכרת שירתו והגותו של ריה״ל . העורכים מודים לגב ' אורה קובלקובסקי , מרכזת המערכת של מרכז דהאן , על טיפולה המקצועי והמסור . כן תודה להוצאת אוניברסיטת בר אילן : למנהלת ההוצאה גב ' מרגלית אבישר , לגב ' ענת גל ולכל צוות בית ההוצאה על היעילות ומאור הפנים , ולמר אמנון ששון , עורך הלשון של הקובץ . אפרים חזן דב שוורץ 10 ד׳ שוורץ וה׳ כהן ( עורכים ) , הכוזרי המבואר : פירושו של הרב הנזיר ( דוד כהן ) לספר הכוזרי , ירושלים תשנ״ז – תשס״ב .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר