שירת ההגות עיונים ביצירתו של ר' יהודה הלוי

עמוד:4

חברי המערכת : בנימין אברהמוב , יהודה ליבס , שלמה סלע , שרה קליין ברסלבי , חיים קרייסל , אבי שגיא רכזת המערכת : אורה קובלקובסקי הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן למורשת יהדות ספרד ע " ש אהרן ורחל דהאן , ביוזמת נשיא האוניברסיטה מסת " ב -978 965 - 226 - 471 - 8 © 2016 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע "ו דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר