תוכן עניינים כללי

עמוד:14

ד . יום פורים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 . 1 סדר התפילה . 2 162 מתנות לאביונים . 3 163 משלוח מנות 163 . 4 סעודת פורים ביום . 5 163 קרבנות פורים . 6 163 פיוט מוהדר לפורים – ׳אני אשירה׳ 164 סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 פרק שמיני : פסח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -310 169 מבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 א . ההכנות לפסח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 . 1 קציר החיטים לפסח ושמירתן . 2 172 בדיקת החיטה בידי הנשים 172 . 3 הכשרת הרחיים והתנור . 4 172 אפיית המצות בידי הנשים 173 . 5 מצה עשירה . 6 173 אפיית מצה שמורה בידי גברים . 7 174 מההוויי הנשי של תקופת אפיית המצות . 8 174 הכנת ההגדה . 9 174 קמחא דפסחא . 10 175 הכנת תבליני פסח בידי הנשים . 11 175 הוצאת כלי פסח 175 ב . דרוש לשבת הגדול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . 1 מבוא לדרוש . 2 175 נוסח הדרוש המוהדר 177 ג . הכנות של ערב פסח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 . 1 שחיטת הכבשים . 2 182 עירוב תבשילין ועירובי חצרות ומבואות 182 . 3 מכירת חמץ . 4 183 ליל בדיקת חמץ . 5 183 יום י " ד בניסן – ערב פסח 183 ד . ליל פסח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 . 1 הכנת הקערה וקריאת ההגדה . 2 183 מצה שרויה 184 ה . פיוט לפסח יאמרו גאולי ה׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 . 1 מבוא לפיוט . 2 184 הפיוט המוהדר 186 ו . מאכלים שנהגו לאכול או לא לאכול בפסח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 ז . הגדת פסח פילאלית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 . 1 מבוא לנוסח ההגדה ולשרח . 2 190 ההגדה – נוסח עברי ונוסח השרח 204 ח . הטהיר ( = הצ׳היר , תיקון פסח ) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 . 1 מבוא . 2 238 מהדורת הטהיר הפילאלי המשולב ( ארמי , ערבי , עברי ) 244 ט . שביעי של פסח ואסרו חג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 . 1 יום שביעי של פסח . 2 283 פיוט לשביעי של פסח ( מבוא והפיוט

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר