תוכן עניינים כללי

עמוד:13

י . סדר ההושענות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 יא . ליל הושענא רבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 יב . תפילת הגשם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 יג . ליל שמחת תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 יד . יום שמחת תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 טו . מהוויי ליל שמחת תורה בארפוד – לילת אדוראן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 טז . פזמונים נוספים בליל שמחת תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 יז . ההוויי של מוצאי חג הסוכות ושמחת תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 פרק שישי : חנוכה וט״ו בשבט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -144 133 א . מבוא לחנוכה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 . 1 מנהגי חנוכה בהדלקה ובתפילה . 2 135 דרוש לחנוכה – מבוא ונוסח הדרוש המוהדר 137 ב . מבוא לט״ו בשבט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 . 1 טקס ט״ו בשבט בביתו של מרא דאתרא בארפוד . 2 141 ט " ו בשבט בביתו של מר אליהו טבול . 3 142 ט " ו בשבט בבצאר 143 סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 פרק שביעי : מאירועי חודש אדר : תיקון ז׳ באדר שבת זכור , פורים ואירועיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -168 145 מבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 א . אירועים לפני פורים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 . 1 לימוד ׳מי כמוך׳ וקריאת המגילה לפני פורים . 2 150 תיקון שבעה באדר . 3 150 דרוש לז ' באדר ( מבוא ונוסח הדרוש המוהדר ) . 4 151 שבת זכור . 5 156 דרוש לשבת זכור ( מבוא ונוסח הדרוש המוהדר ) 156 ב . מהוויי פורים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 . 1 דוכני ממתקים ורעשנים . 2 160 משחקי פורים . 3 160 דמות המן 161 ג . ליל פורים . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 . 1 סדר תפילת ערבית . 2 161 קולות הנפץ של ליל פורים 161 . 3 סעודת ליל פורים 162

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר