תוכן עניינים כללי

עמוד:12

ו . התרת נדרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ז . אמירת המזמור ׳לדוד ה׳ אורי וישעי׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ח . דרוש לחודש אלול . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . 1 מבוא . 2 91 נוסח הדרוש המוהדר 92 סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 פרק רביעי : ימים נוראים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -112 97 מבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 א . ראש השנה . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 . 1 ערב ראש השנה . 2 101 ליל ראשון של ראש השנה . 3 101 ליל שני של ראש השנה . 4 101 קריאת התפילה בקול . 5 101 קידוש וברכות . 6 101 תפילת שחרית . 7 102 הפיוטים הנאמרים בראש השנה . 8 102 דרוש לראש השנה . 9 102 תקיעות בשופר בראש השנה 102 . 10 קריאת תהלים . 11 102 תשליך . 12 102 מוצאי ראש השנה 103 ב . ממנהגי עשרת ימי תשובה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 ג . יום כיפור . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . 1 מנהגי הכפרות . 2 103 פרקי הוויי : מהוויי הכפרות – ההוויי הנשי 104 . 3 ערב יום כיפור . 4 105 ליל כיפור . 5 106 נוסח ' כל נדרי ' בתאפילאלת . 6 106 יום כיפור – שחרית . 7 107 מהוויי התפילה ביום כיפור 108 . 8 מוצאי יום כיפור . 9 110 סעודה 110 סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 פרק חמישי : סוכות ושמחת תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -131 113 מבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 א . הימים שבין יום כיפור לסוכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ב . ערב סוכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ג . ליל סוכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ד . אושפיזין בסוכתו של בבא צאלי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ה . נוסח הקידוש ודין ׳לישב בסוכה׳ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ו . לימוד ושינה בסוכה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ז . ארבעה מינים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ח . פיוט לסוכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ט . חול המועד ושבת חול המועד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר