תוכן עניינים כללי

עמוד:10

תוכן עניינים מפורט עם הספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 מבוא כללי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 נספח למבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . 1 מלכות מרוקו בעיני יהודיה . 2 23 סידור תפילת החודש ומעמדו בתאפילאלת . 3 26 מקומה של האישה הפילאלית באירועי הקהילה 28 . 4 ייחודה של תאפילאלת ביחס לערי המערב הפנימי מבחינת הלכה ומנהג 29 פרק ראשון : שבת קודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . -73 33 מבוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 א . ההכנות לשבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 36 . 1 הקניות לשבת . 2 36 אפיית הלחם לשבת בידי הנשים . 3 36 הרחצה בבית המרחץ 37 ב . יום שישי – ערב שבת קודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . 1 שניים מקרא ואחד תרגום . 2 38 התספורת . 3 38 הטבילה במקווה 38 . 4 רחיצת פנים , ידיים ורגליים . 5 39 גזיזת הציפורניים . 6 40 התבשילים לשבת . 7 40 הכנת התבשילים לסעודה של ליל שבת . 8 40 הכנת קדרות החמין והתה לשבת בידי הנשים . 9 40 הטמנת הקדרות לשבת בידי הנשים . 10 41 בגדי שבת . 11 41 נרות שבת . 12 42 ' ובא השמש וזרח השמש ' – זיכרונות ילדות – מהווי ערב שבת קודש בביתו של בבא מאיר בארפוד 43 ג . ערבית של שבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . 1 סדר התפילה . 2 45 החזרה על התפילה 46 ד . הקידוש והסעודה בליל שבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . 1 ׳שלום עליכם׳ ונוסחו . 2 46 כללי הקידוש . 3 47 נטילת ידיים 48 . 4 ' המוציא ' . 5 48 סעודה ראשונה – תפריט . 6 49 זמירות שבת והפיוט מזמור שיר ליום השבת . 7 50 משניות , נוסח הזימון ופסוקים ייחודיים לפני ברכת המזון ואחריה 56 ה . תפילת שחרית של שבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . 1 התחלת התפילה . 2 57 סידור זמירות . 3 57 פיוטים בתפילה 58 . 4 הוצאת ספר תורה . 5 58 נוסח ברכת התורה . 6 58 הקריאה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר