קהילות תאפילאלת/סג'למאסא מעגל השנה

עמוד:4

חברי הוועדה האקדמית להוצאת ספרים : פרופ׳ יוסי כץ – יו״ר , פרופ׳ אורן הרמן , פרופ׳ איתן חיימו , פרופ׳ יאיר לורברבוים , פרופ׳ מיכאל לסקר , פרופ׳ לייב מוסקוביץ , פרופ׳ צבי מרק , פרופ׳ יונתן פאקס , פרופ׳ שמואל פיינר , פרופ׳ יוסף פליישמן , פרופ׳ משה רוסמן הספר יוצא לאור בסיוע : ■ המכללה האקדמית לחינוך ע״ש הר״מ לפשיץ / ירושלים ■ נדיבי ארפוד : אלי אלעזרא ואחותו מרגלית ברכה אלעזרא יו״ר ׳קרן אלעזרא לזולת׳ לעילוי נשמת אמם הצדקת עליזה בת ר׳ שמעון ועזיזה / אשקלון ■ הנדיב הארפודי מר יצחק אטיאס / אשקלון ■ נדיבי ארפוד : ר׳ שלמה נזרי ורעייתו שרה / נוה שאנן חיפה ■ נדיבי ארפוד : אחי אברהם נזרי ורעייתו רחל / ראשון לציון ■ דר׳ עמוס בוחניק / מרפאות שיניים / פתח תקוה ■ משפחת המחבר / פתח תקוה מסת״ב -978 965 - 226 - 384 - 1 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו״ל . נדפס בישראל , תשע״ו סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים דפוס גרפית בע״מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר