הקדמה

עמוד:ח

כקהילה בבעיות של שמירת מצוות ושל גיבוש הסכמה חברתית ללא אמצעי אכיפה , ציבור המתמודד גם הוא בשאלות של ניסוח משפטי של רעיונות מופשטים וניסוחם המרומם בלשון של חוק ונוהל , כל אלה חידדו את הבנת הרקע החברתי שבו פעלו חכמים . במקביל לחכמים של אז , גם כיום אנו מתחבטים כיצד לנסח בצורה משפטית הסכמות חברתיות , הסכמות שניסוחן קשה ומעורפל אבל הן מובנות ללא מילים , והמילים רק מגמדות את הרעיון הגדול . אורח החיים בקיבוץ דתי , ובחברה הדתית הכללית בת זמננו , העניק לנו מבט נוסף על תהליך עיצוב ההלכה , מבט שבו ניסינו לשתף את הקוראים . ועל כולם יתברך ויתפאר שמו . זכות מיוחדת שזכיתי לה מהחונן לאדם דעת היא שעבודתי היא לי אורח חיים . את יום העבודה אני מתחיל ומסיים בשירת " מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי " , ואשריי שזכיתי לכך . זאב ספראי ראש חודש שבט תשע "ה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר