תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים הקדמה ז מקראות 1 מבוא 2 פרק ראשון 9 פרק שני 50 פרק שלישי 82 פרק רביעי 107 נספח - החקלאות ומשק העזר בתקופת המשנה והתלמוד 158 ביבליוגרפיה וקיצורים 199 מפתח מסכתות סדר זרעים 209

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר