משנת ארץ ישראל

עמוד:ד

הספר יצא לאור בסיוע מרכז יסלזון לחקר תולדות ישראל לאור האפיגרפיה שליד אוניברסיטת בר -אילן ד " ר דוד וימימה יסלזון הקתדרה על שם א ' וצ ' מוסקוביץ במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין זוס באוניברסיטת בר -אילן עורך הלשון : דן הלוי עיצוב העטיפה : עדי עיצובים , קבוצת יבנה תמונת העטיפה : קטע פסיפס מבית כנסת במעון , ובו חלה מאורכת המצויה בסלסלה , צילמה ע ' אביטל ליצירת קשר ברשת , חפשו בגוגל : " משנת ארץ ישראל ספראי" מסת " ב -978 965 - 226 - 377 - 3 © 2016 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר ֿֿ - אילן ולמכללת ליפשיץ ירושלים אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל עיצוב ועימוד : עדי צור מלבה " ד : רמי עפרוני נדפס בישראל תשע "ו במפעלי דפוס כתר , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר