ברכת המכללה האקדמית "ספיר"

עמוד:9

ברכת המכללה האקדמית " ספיר" בתחילת חרדש נובמבר , 2007 התקיים במבללה האקדמית ספיר כנס לציון 90 שנה למלחמת העולם הראשונה > p ! o בפרספקטיבה היסטורית ניתן לראות במלחמה זו אבן יסוד להתפתחות המפעל הציוני בארץ ישראל ולתמורות שידעה ב 51 השנים שחלפו עד קום המדינה . ארבע מאות שנים רצופות שלטו העותימאנים בארץ ישראל , ושלטונם הטביע בה את חותמו . בתום תקופה זאת עברה fnx , 7 לידי בריטניה . שהחוותה את גבולותיה המדיניים והמנהליים וגם קבעה את חוקיה ואת סדרי השלטון . תמורות אלו יצרו , בין השאר , את הבסיס להעמקת מאמציה ההיסטוריים של התנועה הציונית להגשים את רעיון הקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל , עם פרסום הצהרת בלפור , ב 2 בנובמבר . 1917 במהלך הקרבות בארץ ישראל , פתחה בריטניה צוהר למפעל הציוני , ימינרי הרברט סמראל , לנציב הברלטי הראשון , הועמק שיתוף הפעולה . לאורך שנות המנדט הבריטי ידעה מערכת היחסים עליות ומורדות , אולם אין ספק שבזכות קשר זה הצליחה התנועה הציונית להגשים את מטרתה ; החלטת עצרת האומות המאוחדות בדבר חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות , מלחמת העולם הראשונה איננה אפוא רק נקודת מפנה בתולדות המלחמות פיין בתקופה המודרנית , במערכות היחסים בין מעצמות אירופה אלא גם תפנית בהגשמת הזיקה של העם היהודי לארץ ישראל . המכללה האקדמית ' ספירי נמצאת באזור שבו התחוללו קרבות במלחמת העולם הראשונה והיא מגלמת אח הרעיונות שהונהו ביסוד המפעל הציוני . המכללה פורצת דרך כתחום ההשכלה הגבוהה בארץ בדבקוהח לפתרה פתח לכל אדם החפץ לרכוש השכלה . היא פועלת רבות לקיים שיתוף פעולה בין האקדמיה ובין הסביבה והחברה שבה היא נמצאת . בשנים האחרונות יזמה המכללה פרויקטים חברתיים רבים שנועדו לתרום לשגשוגו ולרווחתו של הנגב , למרות המצב הביטחוני המורכב באזורנו , המכללה פועלת לקידום הרמה האק ~ דמית ופיתוח תוכניות לימוד מגוונות וייחודיות . עם השנים יצא שמה של המכללה למרחוק , והיא נותנת מענה לא רק לסטודנטים מהאזור אלא מרחבי הארץ כולה . מכללת יספיר ' היא המכללה הציבורית הגדולה ביותר בישראל . היא ממשיכה לשקוד על פלהוח מחלקות הדשות ולהרחיב את מעגלי המחקר והידע . ד " ר אריאל פלדשטיץ מנהל אקדמי

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר