בפתח הספר

עמוד:9

לאחרונה הת & רסם בארה " ב ספר גיאוגרפי הדן בבעיות כלליות בגיאוגרפיה של האדם . מחברי הספר הציבו כ " מוטו " לספרם משפט של אחד מאבות הגיאוגרפיה המודרנית , במשפט זה מודגשת חשיבות לימת נושא החברה והתרבות של מתישבים מתנחלים בעת הרצון ללמוד ולהבין נוף ישלבי של איזור גיאוגרפי וזהו ה " מוטו '' / " יתכן ואוכל להביז את הגיאוגרפיה היישובית של ניו אינגלנד בלי להכיר את האדמה שלה , אבל לעולם לא מבלי להכיר את המהגרים הפוריטניים שבאו אליה ' . על משקל זה בראה כי ביתן בהחלט להציב " מוסרי דומה גם ביחס לגיאוגרפיה היישובית של ארץ ישראל ולומר כי " יתכן ויכולים אבו להבין את הגיאוגרפיה היישובית של ישראל בלי להכיר את האדמה שלה , אבל לעולם לא מבלי להכיר את המתישבים הצק ניים שבאו אליה " . " מוטו " זה המחייב לימוד והכרה של אופי החברה שביצירתה היישובית אבי עוסקים עמד גם בסבי גבי קרק והוא שהנחה אלתה שבמחקר גיאוגרפי על ההתיקובית היהודית החלוצית בנגב היא הרבתה לעסוק גם בנסיונות השונים של ההתישבות היהודית באיזור שנלמד , בהשקפות וכ " תפישות " שעמדו מאחורי המתישבים באזור ואף בחזוז ההתישבות הכללי על הפרחת שממות הנגב . אשר הפר לאידיאולוגיה בפני עצמה , לאשר הוא שהניע את גלגלי התתישברת היהודית החלוצית באזור זה . נוכל על כן לסכם ללרמר כי עבודה זו היא נסיון ראשלן לשחזר במפורט » r תהליך ההתישבות החלוצית היהודית בבגב עד להקמתה של מדינת ישראל . נסיון הבעשה תוך ניצול החומר הספרותי המגוון הקיים כנידו ז , שימוש במקורות ראשונים של תעודות ומסמכים הנמצאים בארכיונים השונים ושל מפות , תרשימים ונתונים סטאטיסטיים , ואף תוד כדי גביית עדויות מהאנשים אשר נטלו חלק במפעל ההתישבות הנחקר . עם זאת , חשיבות העבודה שלפגינו היא לא רק בלימוד המקרה הנפרד של הנגב אלא גם בהתוותו ציון דרך למחקרים גיאוגרפיים ישוביים נוספים בנושא ההתישבות היהודית החדשה בארץ ישראל , אשר לימודם יתבסס על מחקר התהליכים ההיסטוריים , המרחב הגיאוגרפי וההיבטים החברתיים תרבותיים של המתישבים המתנחלים . ירושלים . 1974 'TF iKp p

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר