בפתח הספר

עמוד:7

בפתח הספר בעשרות השנים האחרונות נתחוללר שינויים ניכרים במהותו של מדע הגיאוגרפיה , כפי שהוא נתפש בעיני הגיאוגרפים בעולם כולו וגם בקרב החוגים האקדמאיים הגיאוגרפיים בארץ ישראל . עד היום נראה , לעיתים קרובות , מדע הגיאוגרפיה , בעיני אנשים שמחוץ למקצוע , כמדע ססאטי העוסק בשמות מקומות גיאוגרפיים : ערים , בירות , נמלים וישובים בעולם כולו ובארצות שונות ; בגבולות של יבשות , ארצות , מדינות ומחוזות ; במפות דרכים וכבישים , ובתיאורי הרים , גבעות , רמות ועמקים , ילא היא . מרע הגיאוגרפיה נשתחרר זה מכבר , לפני עשרות רבות של שנים , מתויית המדע הסטאטי שהודבקה לו והפד להיות מדע דינאמי העוסק בבדיקת תהליכים , גורמים וסיבות אשר הביאו להתפתחויות הגיאוגרפיות כפי שהיו בעבר ולמצבים הגיאוגרפיים כפי שהם היום . אלא שבעיני הרבים הלא גיאוגרפים ממשיך מדע זה עדיין לעיתים לשאת את תווית צורתו הראשתה — צורתו הסטאטית . עבודתה של גבי רות קרק על " ההתישבות היהודית החלוצית בנגב עד לשנת '' 1948 היא מסוג העבודות הגיאוגרפיות שמטרתן לבתק תהליכים , גורמים וסיבות אשר הביאו להתפתחויות גיאוגרפיות ולא לתאר מצב גיאוגרפי סטאטי מסוים , עבודה זו מתאפיינת בכך שהיא עוסקת בשלושה היבטים של הגיאוגרפיה : ( א ) היא דבה וחוקרת תהליכים והתפתחויות גיאוגרפיות שאירעו בתקופת היסטורית קודמת ללא מצב גיאוגרפי בוכהי . היא מנבילה את עצמה למצב שנתקיים בעבר , אם ' כי השפעתו רהתפתחויותיר נמשכות עד היזם - ( ב ) העבודה מטפלת בתופעה גי ^ וגרפיתיישובית שאירעה באיזור גיאוגרפי קבוע , במקרה שלבו אזור ספר מדברי בארץ י שראל — הנגב . ( ג ) העבודה עוסקת בחברה תרבותית בעלת אידיאולוגיה משלה , אשר התנחלה באזור הספר המדברי בתקופת העבר הנדונה — הלא תנועת ההתישבות הציונית . שלושה תחומים מצויים בעבודה זו : היסטורי רגיובלי ותרבותי . נייחד כמה מלים לחלקו של כל אחד מהתחומים הללו כמחקר גיאוגרפי . התחום הראשון הינו תחום הגיאוגרפית ההיסטורית , תחום ; ה חינו , מחד , ענף של הגיאוגרפיה החוקר מצבים והתפתחויות גיאוגרפיות בתקופות עבר . מאידך , טוענת האסכולה הגיאוגרפית היסטורית , המצויה בקרב הגיאוגרפים , שגם בלימוד מצב

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר