בפתח הספר

עמוד:8

גיאוגרפי נוכחי אין להציב גבולות לחלק ההיסטורי , וכי הגיאוגרף הרוצה להסביר את הנוף של היום אינו יכול לסמוך רק על מה שהוא רואה בהיות , אלא שעליו ללמוד את התהליך שהביא ליצירת נוף זה כפי שהתרחש בעבר . כדי להבין כיצד הגיעו דברים למצב בר הם נמצאים , או למקום בל הם נמצאים או למצב כםי שהיו בזמן מסוים , הכרחי ללמוד את הגורמים שיצרו את השינוי , את ההתפתחות והתנועה אשר הביאו למצב הנדון , ואף לדעת משהו על המוון , משך הזמן . המהירות והקצב של התנועות והתהליכים אשר הביאו ליצירת המצב הנדון . במלים אחרות אנו חייבים לצעוד בלימלד המצב הגיאוגרפי , בדרך הגישה הגנטית . התהום השני היבו תחום הגיאוגרפיה הרגירגלית . תחום מחקר זה של הגיאוגרפיה מגדיר אח מטרתו בחקר נוף איזור מתדר , תיו בדיקת חלקם של הגורמים הגיאוגרפיים השונים , הן הטבעיים והן האנושיים , ומערכת היחסים ביניהם , ביצירת הנוף של האיזור הנלמד . מבחינות רבות ניתז לומר שהגיאוגרפיה הרניונלית עוסקת בבחינת פעולתו של האדם . בעימות עם האתגרים הטבעיים הנתונים של האזור הגיאוגרפי הנלמד . אזור הנגב כאזור ספר מדברי הינו אזור המזמין בחינה של פעיללח האדם בתוכו , בעימות עם אתגריו הטבעיים . ההתישבות היהודית החלוצית בנגב דיינה ללא ספק הזדמנות כזה עד כאן יכולנו לומר שחימר זה הוא חיבור גיאוגרפי ' היםםורי רגיונאלי של התישכות חלוצית באזור ספר מדברי , בתמה לחיבורים אחרים בארצות של התישכות חלוצית בסםר המדבר . ואכן המחברת עוסקת בעבודתה בהשוואות כאלו , אלא שנוסף לכר בחרה לבחון התיקזברת זר גם על פי תחום לימוד ברסף של הגיאוגרפיה , הוא התחום של הגיאוגרפיה התרבותית . הגיאוגרפיה התרבותית היא תחום מחקר חדש של הגיאוגרפיה הזוכה להתפתחות רבה בשנים האחרונות . חסידי המחקר הגיאוגרפי מסלג זה טוענים שכדי להביז נופים גיאוגרפיים איננו יכולים להסתפק בלימוד התנאים הטבעיים של הסביבה אותה אנו חוקרים , ואף אי : זה מספיק ללמוד את התהליכים ההיסטוריים ואת המאבק שביו האדם ותנאי הטבע , אלא עלינו להכיר היטב בם את התרבות של החברה אשר פעלה בנוף בו אבו דנים . כדוגמה לכר הס מציינים שאיזררים גיאוגרפיים רבים , שתנאיהם הגיאוגרפיים הטבעיים נשארו אותם תבאים , זכו לגרפים ישויביים שובים בתכלית בתקופות שונות , ואץ להסביר זאת אלא בכך שחברות שונות בתקופות שונות השתמשו באותו אזור בצורות טונות . ניתז על כז לומר , לדעתם , כי מצבים והתפתחויות גיאוגרפיות היבם , במקרים רבים , תוצאה של חברה ותרבות מסוימת . לחברות התרבותיות השונות יש אף " תפישות " , השקפות ואמונות משלהן , ועל כן כאשר ברצונבו להביז נופים ישרביים גיאוגרפיים , עליבו ללמוד להכיר ולדעת את התפישות וההשקפות של החברות שעמדו מאחורי יצירתן , שכן כל חברה משיגה ומנצלת את הסביבה תביאופיסית שלה דרך הפריסמה המיוחדת של דרך חייה , של תרבותה .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר