תולדות ההתיישבות החלוצית היהודית בנגב עד לשנת 1948

עמוד:4

פרופי רות קרק היא כיום חוקרת ידועה , שספריה ופרסומיה הרבים הקנו לה מעמד של כבוד בארץ ומחוצה לה . תחומי התמחותה מתמקדים בתולדות ההתיישבות והקרקע בארץ ישראל מהמאה ה 9 ו ועד לשנות החמישים של המאה העשרים , רבות מעבודותיה תורגמו לאנגלית וזכו להדים חיוביים בקהילה המדעית הבינלאומית . הספר " תולדות ההתיישבות ההלוצית היהודית בנגב " הוא נדבך ראשון ועיון דרך בגישתה השיטתית רהמקפת , שאותה היא מנחילה בהתמדה לתלמידיה הרבים . במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים , הוצאתו המחודשת של הספר , במלאות שישים שנה לראשית הההתיישבות בנגב ( , ( 2002 - 9431 היא , על כן , דבר בעתו . טרופי יהודה גרדוס מנהל מרכז הנגב לפיתוח אחורי אוניברסיטת בן בוריון

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר