תולדות ההתיישבות החלוצית היהודית בנגב עד לשנת 1948

עמוד:3

פתח דבר קנה המידה לאיכותו של ספר הוא בעמידותו ובערכו במבחן הזמן , כמו גם בהזדקקות לספר כמקור בר סמכא , אין ספק שספרה של רות קרק המוגש לקוראים במהדורה מחודשת עומד במבחן הזמן - זהו ספר חשוב שמרבים לצטטו ולהתייחס אליו בבל מחקר העוסק בחולדות ההתיישבות בנגב ובפיתוחר העתידי , ולכן יש לברך ולשבח את מרכז גיו אלון והוצאת אריאל על היוזמה הברוכה להוציאו במהדורה מחודשת . חשיבותו של הספר בכך שהוא מהורה בסיס לכל המחקרים שבאו אחריו העוסקים בתולדות ההתיישבות בנגב . לא ניתן כיום להבין את התהליכים המתרחשים בנגב מבלי להבין לעומק את ראשית ההתיישבות המודרנית באיזור בתקופה העות ' מאנית ובתקופה המנדאטורית . שתי תקופות אלו מצטיינות בבסיון חדירה של התנועה הציונית לחבל ארץ מדברי , איזור ספר שההתיישבות בו קשה . רק חברה חלומית חדורת אידיאולוגיה של ביבדי אומה וחברה עם בכתות להקרבה עצמית מסוגלת לעשות זאת , המחברת משווה בספרה את חדירת ההתיישבות החלוצית למדבר הנגב לחדירות התייישבותיוח אחרות באיזורים צחיחים רבאיזורי ספר אחרים בעולם המצויים בשולי האיזור המיושב . היא עומדת על ייחודה של התיישבות בנגב ומנסה להסביר מדוע התיישבות זו החלה בזמן מאוחר יחסית לאחורי מדבר אחרים . הספר מלווה בעשרות מפות , המונות ואיורים , מהם נדירים ביותר . ניכר כי הפרטים הרבים נאספו בשקדנות רבה בגנזכים , בארכיונים מרכזיים וכן בארכיונים של ישובים בנגב . לא נחסך כל מאמץ כדי להגיע לכל מקור מידע אפשרי שהיה בו להררם לאיכות הספר , שפע התעודות והמסמכים היה בזמנו חידוש חשוב במהקר הגיאוגרפי היסטורי העוסק בנגב , המחברת , כיום פרופסרריח מן המנץ - הנה בוגרת ומוסמכת החוג לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים . היא מהראשונים שסיימו את עבודת הדוקטורט בגיאוגרפיה ההיסטוריה , שהיה אז תחום חדש באוניברסיטה העברית . היא גם האשה הראשונה שקיבלה דוקטורט בחוג זה ( ובארץ בכלל ) ,

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר