תולדות ההתיישבות החלוצית היהודית בנגב עד לשנת 1948

עמוד:ב

ספרי איכות סדרת ספרים נבחרים בנושא ארץ ישראל בעריכת אלי שילר הס 0 ר רואה אור בסיוע המדור לקרנות 10 ים של האוניברסיטה העברית בירושלים , המכ 1 ן לחקר תולדות קרן קימת לישראל בירושלים ומרכז הנגב לפיתות אזורי בא 1 ניברסיטת בן ' 1 | t בנגב הרעאת ספרים אריאל , ת . ר . 28 גג , ירושלים , פאקס : -02 6436164 © . 2002 כל הזכריות שמורות לרות קרק , מהדורה מצולמת של הספר שר ^ ה אור ב 974 ו , בהרצאת הקיברץ המארחד , ומצפה רביבים ע " ש ירסף ויץ . במהדורה זו נרספר תצלומים , פחח דבר , הקרמה ל מהדן רה החדשה , ושוררנו הטבלאות רהמפות ,

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר