לדמותו של המוכתר

עמוד:9

לדמותו של המוכתר ר ' משה יקותיאל אלפרט ( הרמי " א ) נולד בשנת תרנ " ה ( 1895 ) בשכונת בתי מחסה בעיר העתיקה בירושלים להוריו ר ' יצחק דב ושיינה שושה . בשנת תרכ " ט ( 1869 ) עלה לארץ ישראל סבו של הרמי " א , ר ' שמואל אלפרט , והתיישב בירושלים יחד עם עם אשתו צ ' רנא , בנו , ר ' יצחק דב , ובתו דוושע . מצד אמו השתייך הרמי " א לחסידי חב " ד ( בני משפחת שמעון לייב פרידמן היו חסידים נלהבים ומסורים ) . הרמי " א היה נאמן לשיטת הגר " א , על כל המשתמע מכך ( למשל , בעניין קערת המצות ) , אבל הרבה לצטט את הספר " לקוטי תורה" של מייסד תנועת חסידות חב " ד , ר ' שניאור זלמן מלאדי ( האדמו " ר הזקן ) וכינה אותו " הרב " . הרמי " א למד בתלמוד תורה " עץ חיים " בחצרו של ר ' שמואל סלנט ( שאותו העריץ עד 1 פרק זה כתבו יהושפט ומרדכי אלפרט ( בניו של הרמי " א ) ואת ההערות הוסיפו עורכי היומן . 2 לתולדות שכונת בתי מחסה על הר ציון ראו : ברטורא , בתי מחסה ; בן אריה , העיר העתיקה , עמ' . 374 - 371 בכתביו מציין הרמי " א כי נולד בחצר בית המדרש הסמוך לכותל המערבי , ראו נספח . 1 3 אלפרט , יצחק דב ( בער ) ( 1927 - 1864 ) נולד במינסק לשמואל וצ ' רנא אלפרט . אחיה של דוושע גולדשמיד . עבד בכמה עיסוקים : שליח בית היתומים וינגרטן בארצות הברית ; בעל מסעדה ומנהל הספרייה הראשונה ביידיש במאה שערים , וכן שימש בתור חלבן . היה אביו של הרמי " א . היו לו כמה כינויים : ר ' בערל דער מילכיקער , ר ' בערל דער גרמן זאגער , ר ' בערל דער בדחן . 4 אלפרט , שיינה שושה ( 1908 - 1875 ) הייתה בת למשפחת פרידמן מחסידות חב " ד ואשתו השנייה של יצחק דב אלפרט . לזוג נולדו חמישה ילדים : הרמי " א ( , ( 1954 - 1895 ריבה הלפרין ( , ( 1934 - 1898 רחל סמילוביץ' ( , ( 1987 - 1900 שמואל ( – 1901 נפטר לעולמו והוא בן שלושה חודשים ) , שמעון לייב ( . ( 1986 - 1902 5 אלפרט , שמואל ( 1896 - 1833 ) נולד בסלונים . בשנת 1869 עלה לארץ ישראל עם אשתו צ 'רנא והתיישב בירושלים . נולדו לו שני ילדים : יצחק דב אלפרט ודוושע גולדשמיד . עבד כמלמד בחורבת ר ' יהודה החסיד בעיר העתיקה . היה סבו של הרמי " א . 6 אלפרט , צ ' רנא ( 1914 - 1838 ) הייתה אשתו של שמואל אלפרט . עלתה לארץ ישראל עם משפחתה בשנת 1869 והתיישבה בירושלים . לפרנסתה עסקה במכירת חלב . הייתה סבתו של הרמי " א . 7 גולדשמיד , דוושע ( 1950 - 1860 ) הייתה בתם של שמואל וצ ' רנא אלפרט ואחותו של יצחק דב אלפרט . עלתה עם משפחתה לארץ ישראל בשנת . 1869 הייתה דודתו של הרמי " א . 8 לתולדות ישיבת " עץ חיים " ראו : שלמון , עץ חיים , עמ ' 197 - 187 והערה , 1 שם ; בן אריה , ירושלים החדשה , עמ ' . 306 - 305 9 סלנט , שמואל ( 1909 - 1816 ) נולד בליטא ועלה לירושלים בשנת . 1841 היה בקיא מאוד בתורה , פוסק ומורה הוראה . שימש רבה ומנהיגה של העדה האשכנזית בירושלים ארבעים וארבע שנים . על שמו נקראת שכונת קרית שמואל בירושלים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר