הקדמה

עמוד:5

החדשה – אזור בית ישראל הנרחב . תודה מיוחדת חייבת להינתן לאחיינו של המוכתר פרופ' פינחס אלפרט ולד " ר דותן גורן , שטרחו ועמלו על הכנת כתב היד של היומן לפרסום והוסיפו לו מבואות והערות רבות וחשובות . תעמוד על הברכה גם הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן , שקיבלה עליה להוציא לאור את היומן המיוחד ועשתה זאת בהצלחה מרובה . פרופ ' יהושע בן אריה ירושלים 2012

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר