משנת ארץ ישראל

עמוד:ד

כרך זה מוקדש לזכרם של סופי ורוז ' ה מוק הספר יצא לאור בסיוע מרכז יסלזון לאפיגרפיה של ההיסטוריה היהודית באוניברסיטת בר - אילן ד " ר דוד וימימה יסלזון הקתדרה על שם א ' וצ ' מוסקוביץ במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על שם מרטין זוס באוניברסיטת בר - אילן עורך לשון : דן הלוי עיצוב העטיפה : עדי עיצובים , קבוצת יבנה תמונת העטיפה : מטבע בערך סלע של מרד בר כוכבא . בצד אחד חזית המקדש , ומאחור אחד מכלי המקדש . המטבע מסמל את הערגה למקדש ואת התקווה לבנותו . מתוך אוסף מוסאיוף , צילם ע ' פטנקין ליצירת קשר ברשת , חפשו בגוגל : " משנת ארץ ישראל ספראי" מסת " ב -978 965 - 226 - 431 - 2 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר - אילן רמת גן ולמכללת ליפשיץ ירושלים אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו "ל עיצוב ועימוד : עדי צור נדפס בישראל תשע "ב במפעלי דפוס כתר , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר