פצועי תפילה - תפילה לאחר "מות האל" עיון פנומנולוגי בספרות העברית

עמוד:4

חברי המערכת : מנחם לורברבוים , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , רון מרגולין , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן לפילוסופיה קונטיננטלית , התכנית ללימודי פרשנות ותרבות קתדרת מזור לחקר מחשבת ישראל והעמים סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 407 - 7 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן ולמכון שלום הרטמן , ירושלים אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל – תשע " א דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר