תוכן העניינים

עמוד:11

פרק אחד עשר : שיח המסורת בקרנבל 360 הרטרוספקטיבה של אלדמע : מיתוס ראשית חגיגות הפורים ; 361 " בין המסורת הישנה ובין המסורת המתהווית " ; 371 רצף ותמורה בחגיגות הפורים בתל אביב ; 375 מסורת מומצאת כפרויקט של מודרניות 384 אפילוג : " בחורים אלה רוצים להיות מאושרים " – לאומיות של כיף 393 ביבליוגרפיה 413 מפתחות 448 מפתח אישים ; 448 מפתח מקומות ; 452 מפתח עניינים 455

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר