תוכן העניינים

עמוד:9

תוכן העניינים שלמי תודה 13 מבוא 15 חגיגות הפורים בתל אביב כמקרה מבחן ; 18 לאומיות אתנית / ליברלית : פנאי , קולטור ואמנה חברתית ציונית ; 22 " בית כנסת ברחוב " : תל אביב כספרה ציבורית וכאתר הבניית זהות ; 35 מסורת מומצאת – האומנם אוקסימורון ? 42 חלק ראשון נשפי הפורים ביפו ובתל אביב פרק ראשון : " חגיגה אינטימית " – נשפי הפורים הראשונים , 53 1914 - 1908 תרבות הפנאי בארץ ישראל בשלהי התקופה העות ' מאנית ; 54 היווצרותם של נשפי הפורים ; 57 תוכני הנשפים ; 61 " נשף רציני " : בין תאטרון בורגני לאירוע קהילתי ; 69 שני גויים בבטנך ; 77 סיכום : תרבות פנאי ובניין הלאום 79 פרק שני : עלייתם ונפילתם של נשפי הפורים 81 מעיירה לעיר , מקהילה לכרך המונים ; 81 מן הקהילה לשוק ההמונים ; 84 עלייתם ונפילתם של נשפי הפורים בתל אביב , ; 87 1936 - 1919 דעיכת הנשפים וירידתה של תל אביב כאתר הבניית זהות ; 94 הילכו שניים יחדיו ? קק " ל ואגדתי 99 פרק שלישי : " פרפטאום מובילה " – חוויית הביקור בנשפים 111 " פרפטאום מובילה " : המבט ; 111 " דוגמת הלונה פרק אשר בברלין העיר " : הגוף ; 125 " בום בום " : הקול ; 129 " מיני שכר והללים " : הטעם והריח ; 131 סיכום : " ספסלים נוחים למנוחה " 133

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר