מרדכי רוכב על סוס חגיגות פורים בתל-אביב (1936-1908) ובנייתה של אומה חדשה