מרדכי רוכב על סוס חגיגות פורים בתל-אביב (1936-1908) ובנייתה של אומה חדשה

עמוד:4

חברי המערכת : מנחם לורברבוים , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , רון מרגולין , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן לפילוסופיה קונטיננטלית , התכנית ללימודי פרשנות ותרבות , אוניברסיטת בר אילן קרן הנשיא לעידוד הוצאת ספרים בנושאים תרבותיים יהודיים אוניברסיטת בר אילן מכון קרן קימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות תמונות העטיפה : קרנבל הפורים בתל אביב , 1934 תמונה עליונה : קהל לפני הבמה הזמנית " ארמון אסתר " בכיכר מוגרבי , תל אביב תמונה תחתונה : קהל מתחת לתאורת " קרוסלה " בקרנבל הפורים בתל אביב אוסף מטסון , ספריית הקונגרס , אגף ההדפסים והתצלומים מסת " ב ISBN 978 - 965 - 226 - 409 - 1 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן ולמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות , אוניברסיטת בן גוריון בנגב אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " לים סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ג בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר