מבוא

עמוד:9

זהו ניסיון ראשון להבין את מפעל הקיבוץ הדתי לאור ניתוח כתביו ועולמו הפנימי של אחד ממייסדיו . אונא פיתח משנה ציונית דתית עמוקה , מרתקת ונועזת , הבוחנת בקפדנות את היבטי המהפכה הציונית ואת השפעותיה על הקיום היהודי . כהומניסט וכסוציאליסט האמון על יסודות הדמוקרטיה הוא מתבונן בהופעותיה השונות של היהדות במאה העשרים ומבקש לשרטט את קוויה הייחודיים של התודעה הציונית דתית , ובפרט את זהותו הייחודית של הקיבוץ הדתי מתוך התייחסות כוללת לתמורות הניכרות שפקדו אותו . לפיכך אין בספר הצגה של האיש ועמדותיו בלבד , אלא גם הצצה – דרך העיון בהן – אל עולם ציוני – דתי עשיר ומגוון . העיון ההגותי וההיסטורי המשולב בספר לא נועד להזכיר נשכחות , אלא להעלות אפשרויות של זהות שנעדרו מן הזירה הציבורית . יצירתו הספרותית של אונא עשירה מאוד . לצד ספרי מחקר העוסקים בהיסטוריה של הציונות הדתית , היא מתפרסת על פני מאות מאמרי עיון , פובליציסטיקה , כתבות עיתונאיות והתכתבויות רבות מאוד עם דמויות מפתח בעולם היהודי – אקדמאים , סופרים , פוליטיקאים , רבנים ואנשי ציבור . מאחר שהגותו עוסקת בהשתלשלות האירועים בתקופה היסטורית נתונה , הייתי אמור לבחון את שיטתו לאור עקרונות הקריאה הדיאכרונית , המבליטה את הרקע ההיסטורי שביסוד הטיעונים . ואכן כשלא היה אפשר לנתק טענה כלשהי מהקשרה ההיסטורי , אימצתי אותה . אך מאחר שמטרתי בספר זה לבחון הגות חיה ולהעריך את תרומתה לשיח הזהות הציונית הדתית , ראיתי לנכון לשלב גם קריאה סינכרונית , המתמקדת בטיעונים ולא בסיבותיהם . הגות המתפרסת על תקופה של חמישים שנות יצירה אינה נקייה מהתפתחויות , ממתחים ולעתים אף מסתירות פנימיות . בעת הצורך השתדלתי להצביע עליהם . הספר מחולק לשלושה חלקים מרכזיים : החלק הראשון עוסק בנושא הזהות של הציונות הדתית על פי תפיסתו של אונא , נושא שהוא הרקע הכללי למשנתו . בחלק זה אתמקד בשני מוטיבים מרכזיים שלא איבדו מחשיבותם עד היום : הלאומיות ויחסה אל המוסר ) פרק א ( והמדיניות הסקטוריאלית של הציונות הדתית ) פרק ב ( . בחלק השני מתוארים ניצני האידאולוגיה של הקיבוץ הדתי ) פרק ג ( והדילמות שעלו בדרכי התהוותן של הקהילות הקיבוציות ) פרק ד ( . החלק השלישי דן בתפיסתו הדתית של הקיבוץ הדתי ובחזונו לחידושה הכולל של הדת : פרק ה עוסק בנקודות המפגש בין הדת היהודית לסוציאליזם , ופרק ו עוקב אחרי צמיחתה של הדתיות הדמוקרטית על כל השפעותיה המהפכניות . תודתי נתונה לדנה ספראי , מנהלת ארכיון הקיבוץ הדתי בקבוצת יבנה , שפתחה לפניי באדיבות את שערי ארכיונו המרתק של משה אונא , וכן ליהודית אמיר מארכיון קיבוץ שדה אליהו , שהעמידה לרשותי מסמכים רבי – ערך . אני מודה מקרב לב לכל אנשי בית ההוצאה , למרגלית אבישר ולענת גל על עבודתן המסורה ודאגתן להוציא ספר זה בצורה נאה ומתוקנת . העורכת הלשונית , צילה שטרן , תרמה תרומה משמעותית לשיפור ולליטוש סגנון הספר והפכה את הקריאה בו לנעימה ורעננה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר