מבוא

עמוד:7

מבוא מראשיתה הייתה הציונות הדתית תופעה רבת גוונים . את דגלה נשאו דמויות וזרמים בעלי אוריינטציות שונות ואף מנוגדות : חלוצים סוציאליסטים לצד בורגנים ' בעלי בתים ' , בעלי עמדות מיסטיות ומשיחיות לצד בעלי עמדות רציונליסטיות ולא גאולתיות . ברבות השנים אף גדל הפער : את מפעל ההתיישבות ביהודה , בשומרון ובחבל עזה , שייסד גוש אמונים , קידמה ביקורת גלויה מצד חוגים ציוניים דתיים אחרים ; ואת עולם הישיבות והאתוס הנלווה לו – יש שקיבלו בברכה , ואחרים – בהססנות . הבדלים של ממש בגישות בתחומי הדת , החברה , הכלכלה והפוליטיקה קיימים בין המשתייכים השונים לקבוצת – האם . בהשפעת הלכי רוח פוסט – מודרניים , מצד אחד , וחדירת מאפיינים של אייג ' , מצד אחר , אך גם בעקבות התמורות הפוליטיות , פינוי היישובים בגוף קטיף ואירועי עמונה נוצרו בשנים האחרונות קבוצות חדשות אנטי – נומיסטיות ואנטי –ממלכתיות לצד קבוצות הקוראות לכינון ציונות דתית חדשה או להתחרדות . תיאור זה חושף את המורכבות של הזהות הציונית הדתית – לא מורכבותה של האידאולוגיה , אלא מורכבותם של נושאיה : הציונים הדתיים , השייכים בו – זמנית לכמה קהילות ריאליות ומדומיינות , מורכבות המראה לעתים את חוסר העקביות שבריאליה . בגלל כל אלה קשה לאפיין את הציוני הדתי המצוי . הזהות של הציונות הדתית על כל זרמיה ותתי – זרמיה היא אפוא דינמית ומשתנה ובכך עומדת בין החדש לישן , בין המסורת לחדשנות , בין ה ' פנים ' ל ' חוץ' ) כלומר אין היא זהות המכוננת על ידי ה ' פנים ' בלבד , אלא מאותגרת ומתעצבת על ידי ה ' חוץ ' ( . מעבר לקולות ולצלילים השונים והמנוגדים העולים מבין שורותיה , ניכרים שני מהלכים עוקבים המאפיינים את שלבי התפתחותה : שלב המרד ושלב היצירה . בספר זה אבקש להתחקות על גלגולן של תופעות המרד והיצירה בציונות הדתית , ובייחוד אלו שהתגלמו במפעל הקמתו של ' הקיבוץ הדתי ' . המטרה היא להבין את מניעיהן הראשוניים ואת ראשיתן , ללוות את התפתחותן של האידאולוגיות ואת התמודדות הוגיהן עם האדם ועם המציאות בארץ ישראל ולנתח את שאיפותיו – יומרותיו של הקיבוץ הדתי . הקיבוץ הדתי הוא ללא ספק הביטוי הקיצוני ביותר לתהליכי המרד והיצירה שבציונות הדתית . המרד בדגמי האדם והחברה שאפיינו את הקיום היהודי בגולה והשאיפה לעצב

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר