תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 7 שער ראשון ויכוחים על דרכה של הציונות הדתית בפתח השער 13 פרק א : לאומיות ומוסר 15 . 1 דת , לאומיות ולאומנות . 2 ; 15 הבעלות על הארץ : הוויכוח עם ישעיהו ברנשטיין . 3 ; 24 חלוציות ומיליטריזם : הוויכוח עם יצחק טבנקין . 4 ; 32 ציונות בלתי אשלייתית . 4 . 1 ; 41 אשליה ושפה דתית . 4 . 2 ; 41 הציונות – הצלה ותחייה . 4 . 3 ; 44 ציונות לא גאולתית : משה אונא , ישעיהו ליבוביץ ואליעזר גולדמן – עיון משווה 47 פרק ב : לשאלת הסקטוריאליות בציונות הדתית 59 . 1 אחדות העם ומדיניות ההכלה . 2 ; 61 פלורליזם דתי וגבולותיו . 2 . 1 ; 67 מול הציבור החרדי : סכנת האחדות הפורמלית . 2 . 2 ; 67 הפולמוס בנושא החוקה ; 69 . 2 . 3 גיוס בנות לצה " ל . 2 . 4 ; 71 מחיר האחדות עם החרדים . 2 . 5 ; 75 הוויכוח עם ישעיהו ליבוביץ . 2 . 6 ; 79 היחס אל הרפורמים ואל הקונסרבטיבים ; 84 . 3 אתגרי החילון : מן השפה הדתית לשפה הדמוקרטית . 3 . 1 ; 87 דת ומדינה ; 95 . 4 יהדות הגולה וגורלה של הציונות 99 סיכום – שיקום הציונות הדתית 112 שער שני יצירת ' הקהילה החדשה ' : משה אונא כתאורטיקן של הקיבוץ הדתי בפתח השער 119 פרק ג : בין מרד ליצירה : ציוני דרך בהתהוות ' הקהילה החדשה ' 123 . 1 ניצני התעוררות . 1 . 1 ; 123 אי נחת ושאיפה למהפכה . 1 . 2 ; 123 אידאולוגיה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר