תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ג : בארץ ישראל – החלוץ התלוש של העלייה השנייה והעלייה השלישית 90 לשנות ולהשתנות – התלוש עולה ארצה ; 90 החלוץ התלוש בסיפורת העלייה השנייה : 94 " מכאן ומכאן " לברנר – על בלימה ; 94 " תמול שלשום " לעגנון – ירושלים של מעלה וירושלים של מטה ; 106 החלוץ התלוש בסיפורת העלייה השלישית : 117 " כאור יהל " ליהודה יערי – חביבים הייסורים ; 117 " מגילת תנחום " , " ישראל צבי " ו " אחד מאלף " ליצחק שנהר – קרנבל נלעג ; 123 סיכום – סיפורת העלייה השלישית כמשמרת ביניים 129 שער שני גלגולים והמשכים פרק ד : אחד משם ואחד מכאן – לבוש חדש לתלוש ישן 135 הילכו שניים יחדיו ; 135 " חיי נישואים " לדוד פוגל – אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם כצופני ייצוג : 136 תלוש בין תלושים ; 139 המרחב האימפרסיוניסטי ברומן ; 143 המרחב האקספרסיוניסטי ברומן ; 146 התנודה בין המרחבים ; 149 הייסורים והעונג – חיי נישואים ותלישות ; 154 " מהתחלה" לברנר – הומאז ' פרודי לראשית הספרות העברית החדשה 155 פרק ה : הצבר התלוש – דמות אוקסימורונית בסיפורת של " דור בארץ " 166 תלישות כתקופת חניכה ומעבר ; 166 " משעולים בשדות " לס ' יזהר – אדם " בלי כובד " ; 171 " הוא הלך בשדות " למשה שמיר – גיבור דורו ? ; 178 " החשבון והנפש " לחנוך ברטוב – סיסמוגרף שניזוק 187 פרק ו : הכול ולא כלום 197 הולכים , אבל לאן – ההתפרקות של המושג " תלוש " ; 197 " החי על המת " ו " מחברות אביתר " לאהרון מגד – לזבל על שדה ספרותי ; 202 " חיי אליקום " , " בסוף מערב " ו " ספר ההזיות " לבנימין תמוז – הליצן העצוב : 211 " חיי אליקום " – אם אין אני לי מי לי ; 215 " בסוף מערב " – הזיכרון הארכיטיפי ; 218 " ספר ההזיות " – מסע ברכבת משא 221 פרק ז : במקום סיכום – התלוש ו " התלושה העברית " 225 התלוש כסמן למחאה , לחתרנות ולביקורת : בצומת של גבריות ולאומיות ; 225 התלושה העברית – קריאת כיוון 228 קיצורים ביבליוגרפיים 237 מקורות הנוסח הראשון של כמה מפרקי הספר 252 מפתח שמות ויצירות 253

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר