תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 9 פתח דבר 11 שער ראשון בראשית הדרך : כיוונים וגיוונים פרק א : דמות התלוש וראשית הופעתה בספרות העברית החדשה – מבוא 21 מיהו התלוש – קווים ומאפיינים לדמותו : 21 הרקע ההיסטורי להולדת הדמות ; 22 תיוגה של הדמות וכינויה בשם " תלוש " ; 23 נוכחותה של הדמות במרחב הספרותי והתקבלותה ; 25 מיון של סוגי התלישות והופעותיה – מגמות בביקורת : 27 בחינה אסתטית – הרוחק האמנותי ; 28 בחינה תמטית – אופייה וטיבה של חוויית העקירה ; 29 בחינה סינתטית – אסתטיקה ותמטיקה ; 30 ניצנים והתחלות – האוטוביוגרפיות המשכיליות כיצירות " מבשרות " : 31 " ספר חיי שלמה מימון כתוב בידי עצמו " מאת שלמה מימון ; 34 " וידויו של איש משכיל – אביעזר " מאת מ " א גינצבורג ; 37 " חטאות נעורים " מאת מ " ל ליליינבלום ; 39 סיכום – ראשית הופעתה של דמות התלוש בספרות העברית החדשה 41 פרק ב : התלוש בסיפורי הגולה בראשית המאה העשרים – נקודות מבט ישנות וגם חדשות 44 מפנה המאה – יוצרים ויצירות ; 44 בתהליכי התנתקות – התלוש ביצירת מ " י ברדיצ ' בסקי : 45 " מחניים " – תבניות ספרותיות המשלבות " בין התחומים " ; 45 " עורבא פרח " – האשליה של אדם אוניברסלי ; 48 " הזר " – חזרה סימבולית על מה שכבר היה ; 50 האומנם ניהיליסט ? תלישות על פי י ' ברשדסקי : 51 " באין מטרה " – ניהיליזמוס רוסי או צירוף יהודי ; 51 בבדידות מזהרת – הגיבורים בסיפוריו הקצרים של ברשדסקי ; 55 הבן האובד – תלישות על פי י " ד ברקוביץ ' : 56 " תלוש " – החורג מתבנית התלוש ; 56 " וידוי " ו " בנכר " – שיבה גאוגרפית לעומת שיבה רוחנית ; 59 ובלבד שתהיה נקודת אחיזה – תלישות על פי י " ח ברנר : 61 " בחורף " – פגום מגלגול ( ספרותי ) קודם ; 61 " מסביב לנקודה " – הכוזרי מול יצירות ברדיצ ' בסקי ; 66 כשהגיבור בעצמו אימפרסיוניסט – תלישות על פי א " נ גנסין : 73 " הצדה " – כשהחיים החלו לנטות ; 78 " בינותיים " – להיות או לא להיות ; 80 " בטרם " – כלפי מקום אחד ; 82 " אצל " – ומה יהיה ? ; 85 סיכום – התלוש בסיפורי הגולה : לעולם " בין התחומים " 87

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר