לפניך דרכיים מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות העברית במאה העשרים

עמוד:4

חברי המערכת : אבידב ליפסקר אלבק , זיוה שמיר , יגאל שוורץ , חנן חבר הספר יוצא לאור בסיוע : הפקולטה למדעי הרוח , אוניברסיטת חיפה קרן יצחק לייב ורחל גולדברג – קרן קיימת לישראל מסת " ב -978 965 - 226 - 461 - 9 © 2015 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ה דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר