מבוא

עמוד:11

מבוא בספרות האקדמית העוסקת בתקופה הקולוניאלית באפריקה מעטים הפרסומים המתמקדים בהיבטים המורפולוגיים והארכיטקטוניים של הערים הקולוניאליות . למרות תמימות הדעים בדבר החשיבות המכרעת הנודעת לצמיחתן של ערים חדשות , התמקדה תשומת לבם של החוקרים בעיקר בהשלכות הסוציו – כלכליות של התפתחותן של ערים אלו ובהגירת ההמונים של אוכלוסיות אפריקאיות אליהן . מאמצי המהגרים להסתגל לחיי העיר החדשה , התארגנויות של עזרה הדדית שצמחו בקרבם , אגב תודעה גוברת והולכת של ההפליות שנהג כלפיהם השלטון , נראו בעיני החוקרים , בצדק רב , כניצניה של התנגדות אנטי – קולוניאלית העתידה להתרחש בהמשך , שתוביל בסופו של דבר להקמת מדינות עצמאיות . על כן התמקד העניין המחקרי במתרחש בעיר בשינויים הדמוגרפיים , הכלכליים והפוליטיים והזניח את ההיבטים הפיזיים – הוויזואליים של בנייה ותכנון . ליאורה ביגון , בניגוד לכך , שייכת לאותו זן נדיר של חוקרים שכן התעניינו באספקטים המורפולוגיים של האורבניזם הקולוניאלי באפריקה שמדרום לסהרה , ודומה שהיא עומדת להיות לאחת הבולטות בחבורה . בספר קודם שהתפרסם באנגלית בשנת 2009 הציגה לפנינו ליאורה ביגון דוגמה מאלפת של השוואה בין לגוס ובין דקר , אגב שימת דגש בעיצוב , בתכנון ובוויזואליות . בספר שני זה , המתפרסם בעברית , היא מתמקדת רק בדקר והיא מתארת , בצורה חיה ותוססת , כיצד צמחה בין סוף המאה התשע – עשרה לבין שנות השלושים של המאה העשרים ) התקופה הקולוניאלית הקלסית ( העיר ה " מערבית" ביותר באפריקה שמדרום לסהרה , הן מן הבחינה הגאוגרפית והן מן הבחינה התרבותית . בחושיה המחודדים קוראת ליאורה ביגון לספרה " יצירת דקר " – לא הקמת דקר או ייסוד דקר , אלא יצירת דקר , כדי להמחיש כיצד , למרות התפקיד הדומיננטי שמילאו השליטים הקולוניאליים הצרפתים וההעדפה הברורה שניתנה לצרכים , לטעמים ולאינטרסים של האירופאים לעומת המקומיים , התפתחה העיר וקיבלה את צורתה באופן דינמי יותר , אגב אינטראקציה ומשא ומתן בין קבוצות אוכלוסייה שונות במרחב העירוני . בראש ובראשונה , כמובן , השפיעו על עיצוב העיר השליטים הצרפתים . זהו אכן , כדברי ביגון , חקר אורבניזם אירופי מחוץ לאירופה . אבל היו גם הבדלים בין האירופאים שהשפיעו רבות על בניית העיר ; בין המצביאים והמושלים , לדוגמה , לבין תושבים אירופאים אחרים שהועסקו במקום : פקידי מנהל , מורים , בעלי מקצועות חופשיים או נציגי חברות כלכליות ומשפחותיהם שפיתחו חיי קהילה בעיר . כמו כן , השפיעו על " יצירת " העיר אפריקאים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר