תוכן העניינים

עמוד:6

רשימת התמונות תמונה : 1 מפת סנגל , לרבות ארבע הקהילות 20 תמונה : 2 מפת שטחי צרפת בתקופה הקולוניאלית בצפון אפריקה , במרכזה ובמערבה ובה דקר 22 תמונה : 3 מפה של סנגל הקדם קולוניאלית שבה נראית אימפריית הו וֹ ל וֹ ף בין נהר הסנגל לנהר הגמביה . אימפריה זו כללה עד המאה התשע עשרה ארבע מדינות או אזורים עיקריים : ג ' וֹ ל וֹ ף , ק ָ י וֹ ר , ו ָ אל וּ ו בּ א וֹ ל , לרבות " וולופיזציה " של ס ִ ין וס ָ ל וּ ם 39 תמונה : 4 מפת נ ְ ' ד ַ קר וּ הקדם קולוניאלית כפי שסורטטה בידי הגנרל פ ֵ דה ֵ רב בשנת 1853 ונקראה בפיו " כפר דקר " . ניתן להבחין באחד עשר כפרי הל ֶ בּוּ המתוחמים שהרכיבו את המקבץ בכללותו ובמבנים הצרפתיים הראשונים על ק ָ פ ו ֶ ר › דוגמת המיסיון הצרפתי ובית ז ' וּבּ ר 41 תמונה : 5 חלק מתחריט לא מתוארך המתאר את האי סן לואי מכיוון הים , את המצודה הצרפתית ואת מקבץ בקתותיהם של האפריקאים סביבה 49 תמונה : 6 תצלום של בית מגורים בדג ֵ ' נ ֶ ה המדגים את מאפייני סגנון הבנייה הסודני 53 תמונה : 7 ט ָ אט ָ א בטי וֹ נג ) . ) Tiong רישום של המחברת על בסיס תחריט מסוף המאה התשע עשרה 54 תמונה : 8 רישום המתעד את הערב שבו נחנך הגשר הצף בסן לואי בנוכחות הגנרל פדהרב 56 תמונה : 9 בול של אפריקה המערבית הצרפתית ) AOF ( שבמרכזו נראה פדהרב על רקע " גשר פדהרב " בסן לואי , שהחליף — מתחילת המאה העשרים ועד היום — את הגשר הצף שתכנן 56 תמונה : 10 תכנית התחנה האגרונומית ח ָ ' אן שהקים חיל ההנדסה הצרפתי בקפ ור בינואר — 1870 לימים הגן הבוטני של דקר . התכנית מדגימה את עקרונות התכנון של החיל ומצביעה על חשיבות גידול העצים לנוף העירוני של העיר העתידית דקר 66 תמונה : 11 סרטוט של חיל ההנדסה הצרפתי שבו נראית המצודה הצבאית במ ֵ דין לצד יישוב מקומי בשם זה על גדות נהר הסנגל העילי , 68 1864 תמונה : 12 הקומה העליונה של קסרקטין במרכז דקר שנבנה לקראת סוף המאה התשע עשרה 73

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר