תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבואמאתויקטורעזריה 11 פתחדברותודות 15 הקדמה 19 מדוע דווקא דקר ? ; 19 מדוע השימוש בצירוף " יצירת דקר " האימפריאלית ? ; 23 מדוע ההתמקדות בהיסטוריה ובארכיטקטורה ? ; 26 התקופה שבה עוסק ספר זה והערה על המודרניות ; 28 ייחודיות המקורות ; 31 מבנה הספר 33 פרק : 1 אוריינטציה צבאית — המשלטים הראשונים ותכנית העיר דקר 37 המפגש הרשמי ; 37 התחלות קולוניאליות ; 45 פרויקט סנגל : הכשרה מבית ; 57 מאפיינים צורניים ; 64 מבני הצבא ; 72 תכנית האב של דקר 77 פרק : 2 בתי המגורים כסוגיה פוליטית — משכונת ה " מ ֵ דינ ָ ה " ועד ל " פְּ ל ָ ט וֹ " של דקר 85 הערות מקדימות ; 85 מחשבות על הפרדה במגורים בדקר לפני ; 88 1914 בין תברואה לפוליטיקה : ייסוד שכונת המדינה בדקר , ; 97 1914 הסגרגציה באפריקה : מינוח , פרקטיקה וכמה נקודות אחרות ; 106 הצד האחר של המטבע : שכונת הפלט וֹ בדקר ; 118 הווילה הקולוניאלית וייפוי דקר 126 פרק : 3 מ " סגנון המנצח " ל " סגנון הפרוטקטור " — ארכיטקטורה ציבורית בדקר 136 מבוא ; 136 מתן שמות לרחובות בדקר הקולוניאלית ; 139 " סגנון המנצח " ; 148 שלב מעבר וחיפוש ; 153 " סגנון הפרוטקטור " ; 160 המושבות כמעבדות ניסויים 174 סיכום — ופנים לעתיד 180 לוח כרונולוגי 186 נספח : הדוקטורינות הקולוניאליות הצרפתיות , הוויכוח עליהן מבית והקשר שלהן לתאוריות הגזעניות של התקופה 188 ביבליוגרפיה 195 מפתח 620

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר