"נבואה קטנה" הקדמה

עמוד:10

הם כשלעצמם תופעות דיסקורסיביות דינמיות , המשתנות גם בעת שהשורות האלה נכתבות ? התאוריה של רטוריקה מניבה פרות חדשים מדי יום ביומו במספר עצום של מחקרים העוסקים בה , ובעיית הכנות הולכת וחומקת מבין אצבעותינו כמו אדים המיתמרים מעל כור ההיתוך הבוער תמיד של בעיות הסובייקט , השפה והאמת . כנראה , יידרש כאן דיון ביקורתי בשני המרכיבים . בל נשכח כי רטוריקה היא דיסציפלינה הומניסטית ולה מסורת בת אלפי שנים . כנות , לעומת זאת , היא קטגוריה בעלת ״עבר מפוקפק״ – ספק מודרנית , ספק עתיקה ; ספק מערבית , ספק אוניברסלית ; ספק מוגדרת , ספק עמומה . מכל מקום , ״הראיות״ מעידות ששתי הקטגוריות הן קטגוריות היסטוריות , כלומר , אומרות ״דרשני״ בכל עת , תובעות הגדרה מחודשת בכל דיון . המחקר שבספר הזה ממשיך את דיוני רב השנים בשאלה , מהי דמות , מהי אותה אישיות נרטיבית שנולדת בזמן הקריאה ? שניים מספריי הקודמים יוחדו לדיון בשאלה זו . בראשון , , The Time of Cruel Miracles אישיות נרטיבית הוצגה כמרכז של תהליכי היווצרות המיתוס בזמן הקריאה – מיתופואסיס . התהוות המיתוס , המובן במושגים של אלקסי לוסב כהיסטוריה אישיותית נסית הנתפסת במילים , זוהתה עם תהליך הקריאה ועם התהוות האישיות . אימוץ הגדרת הנס של לוסב , שלפיה נס הוא מימוש תכליתה הטרנסצנדנטלית של האישיות בהיסטוריה האמפירית , איפשר ליצור במושג מיתופואסיס סינתזה יעילה של אתיקה מטאפיזית ודיאלוגית עם הפנומנולוגיה ההיסטורית של הקריאה והדמות . אולם לקראת סיום הספר היה לי ברור , כי תורת המיתופואסיס לבדה , הגם שהיא כלי יעיל למחקר ספרותי אנתרופולוגי ופרשני , אינה מספקת לתיאור מהותה של האישיות הנרטיבית . המושג מיתוס , על צלליו השונים כגון המושגים אישיות נומינוסית של קורט הובנר או סטרוקטורה מיתולוגית של קלוד לוי שטראוס , הטיל מגבלות רבות ונוקשות על התפתחות המחשבה על הדמות הספרותית ובכלל זה דמות המחבר והקורא . ספרי השני , , Poetics of Becoming מסמן מעבר מהתפיסה הלינארית לתפיסת המורכבות . הדמות הוצגה כמערכת דינמית בלתי לינארית , כאוטית , מורכבת וסינרגטית של תהליכי כינון הסימן מאישיות ושל תהליכי כינון האישיות מסימן . התהוות האישיות Roman Katsman , The Time of Cruel Miracles : Mythopoesis in Dostoevsky and Agnon , 2 Heidelberg University Publications in Slavistics , Frankfurt am Main , Peter Lang , 2002 Aleksei Losev , The Dialectics of Myth , trans . Vladimir Marchenkov , New York , 3 Routledge , 2003 , pp . 275 - 276 Kurt Hubner , Die Wahrheit Des Mythos , Munchen , C . H . Beck , 1985 4 Claude Levi - Strauss , Structural Anthropology , trans . Claire Jacobson and Brooke G . 5 Schoepf , New York , Basic Books , 1967 Roman Katsman , Poetics of Becoming : Dynamic Processes of Mythopoesis in Modern 6 and Postmodern Hebrew and Slavic Literature , Heidelberg University Publications in Slavistics , Frankfurt am Main , Peter Lang GmbH , 2005

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר