בפתח הספר

עמוד:8

מחשבות ראשונות על הכנות ועל חקר הכנות התחילו להעסיק אותי לפני שנים רבות . מאז הן התפתחו והשתנו בהשפעתם של אנשים רבים , בהם מוריי , עמיתיי לעבודה , תלמידיי , בני משפחתי וחבריי . אני מודה לכולם , גם אם אינני נוקב בשמם . אני מודה לידידי מר אלכס צוקרמן שהיה לבן שיחי הראשון בהרהוריי על הכנות והשפיע רבות על אורח מחשבותיי . ברצוני להודות לפרופ ' הלל ויס , היוזם והעומד בראש המיזם " חקר עגנון בסיוע מחשב . מהדורה מדעית אלקטרונית " , שסייע בביצוע המחקר הזה ; לפרופ ' אבידב ליפסקר אלבק , עורך הסדרה " אופקי מחקר " , שבה חיבורי רואה אור , על הערותיו המועילות ביותר . תודותיי שלוחות למנהלת בית הוצאת הספרים של בר אילן גב ' מרגלית אבישר ולסגל עובדיה על תמיכתם ועזרתם . תודה מיוחדת לעורכת הלשון גב ' חיה אלחייני – על עבודתה המקצועית הנאמנה ביותר . ואחרונים חביבים יעמדו על הברכה אלה שאני חב להם יותר מכול – משפחתי היקרה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר