תוכן העניינים

עמוד:6

פרק רביעי : כנות , רטוריקה ונס 213 פלא או פעלול : כנות ורטוריקה בדיבור על נס ; 213 נס וכנותו של המיתוס ; 217 נס ויצירת המיתוס ; 219 נס ואישיות ; 221 נס והתגלות ; 223 הפרובלמטיזציה של היחס בין נס לכנות ; 232 טופוס הנס והמודל ה " התגלותי " של הכנות ; 235 שיח הנס ביצירתו של עגנון – מפעלול לפלא ; 242 נס והרטוריקה הקהילתית 260 חלק שני עיר ומלואה : שיעורי עגנון ברטוריקת הכנות הקהילתית הקדמה ; 265 " בוטשאטש " ; 266 " מראה העיר " ; 269 " חילוף צרה בצרה " ; 271 " בית הכנסת הגדול " ; 273 " חנוכת בית הכנסת " ; 275 " משיח " ( בהשוואה ל " משל ונמשל " ) ; 278 " כסא של אליהו " ; 279 " הנברשת המלוטשת " – " שתי המנורות של חנוכה " ; 280 " מעשה המנורה " ; 283 " סדר קבלת שבת " ; 286 " מקדושת בית הכנסת לקדושת בית המדרש " ; 288 " בית המדרש החדש " ; 289 " עד שיבוא אליהו " ; 292 " החזנים " ; 295 " האיש לבוש הבדים " ; 300 " החזנים ( המשך ) " ; 310 " הגבאים . ר ' צבי מגזע צבי " ; 315 " ר' משה אהרן מוכר מי דבש " ; 320 " הסוחר ר ' דוד שלמה " ; 325 " ר ' שלום בעל התלתלים " ; 331 " משקיעה לזריחה " , " בנים אשר נולדו להם " ; 332 " כומר לישמעאלים " ; 337 " לומדי בית מדרשנו הישן " ; 340 " הירחמיאלים " ; 341 " הירחמיאלים . סיפור שני " ; 346 " אור תורה " ; 359 " גזירת השטריימיל " , " אוירה של ביטשאטש " ; 362 " איגרא רמה " , " הרב טורי זהב ושני הסבלים שהיו בביטשאטש " ; 363 " על מצוה אחת " ; 369 " ספר שאבד " ; 374 " דברים שכיסויים יפה מגילויים " ; 377 " פתחי שערים " ; 383 " הצדיק הנסתר " ; 386 " עזרת הקודש " ; 393 " ברכת הלבנה " ; 394 " באר השוק " ; 396 " בית המועצות הגדול " ; 398 " השותפים " ; 401 " בית המועצות הקטן " ; 409 " השוק " ; 417 " סיפור הנערה המאורשה " ; 420 " סדקה של מצבה " ; 422 " בור מים " ; 424 " פיבוש גזלן " 427 סוף דבר 435 מראי מקום 439 מפתחות 459

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר