מבוא

עמוד:11

מבוא ספר זה הוא פרי מחקר שבחן את חייהן של מנהלות ערביות בארגונים ציבוריים בישראל מן ההיבט המקצועי , החברתי , הקהילתי והמשפחתי . הספר מתאר את האתגרים שעמדו בפני נשים שהגיעו לעמדת מנהיגות בחברה פטריארכלית ומציע תמונה מפורטת של דרכי וסגנונות ניהול של נשים בחברה הערבית בישראל . נבחנת בו תרומת המנהלות ומודל הניהול שהן מציעות להעצמת נשים ולקידומן במערכת החינוך , בחברה ובמשפחה וכן נבחנת השאלה האם וכיצד מנהלות משפיעות על קידום החברה כולה ואילו אופקים הן פותחות עבור נשים ערביות בישראל . סיפוריהן פותחים צוהר אל תוך עולם חברתי רב פנים וחושפים את תפיסותיהן לגבי מגוון תופעות במרחב הפרטי , המקצועי והציבורי . בפתח דבר של הכותבים , העוסקים מזה שנים רבות בחקר מנהיגות של נשים ערביות בישראל , מתארים תמר שפירא וח ' אלד עראר את נקודות המבט האישיות שלהם ואת הדרך שעברו ושהובילה אותם למחקר על מנהלות ערביות . בפרק הראשון , סיפור המחקר , מתוארת שיטת המחקר הנרטיבית , המבוססת על ראיונות עם מנהלות ערביות בחינוך וברווחה מאזורים שונים . מוצגת בו שיטת " המדריך למקשיב " ( , Gilligan , Spencer , ( Weinberg & Bertsch , 2004 שיטה לניתוח סיפורים דרך קריאות שונות של טקסט הראיונות – אישית , חברתית , מקצועית ותרבותית . כמו כן מוצגים בפרק סיפורי המנהלות , הכוללים פרטים מתוך הביוגרפיה האישית שלהן וציטוט מייצג מתוך הראיונות . הפרק השני , מנהיגות של נשים ערביות : הגדרות והקשרים , כולל סקירה על נשים בהקשרים שונים בעולם תוך ניסיון להבהיר את המושג מנהיגות נשים כפי שהוא מתואר בספרות ; תובא נקודת מבט תרבותית על מנהיגות נשים בעולם הערבי תוך השוואה עם שלושת ה " גלים " של

פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר