סיפורי חיים של מנהלות ערביות בישראל מבט חברתי, תרבותי, פוליטי ומקצועי

עמוד:4

Tamar Shapira and Khalid Arar Life Stories of Female Arab Managers in Israel Social , Cultural , Political And Professional Aspects עיצוב כריכה : הדר עמירן אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 155 - 2 © כל הזכויות שמורות לפרדס הוצאה לאור ולמרכז ללימודים אקדמיים , אור יהודה ת " ד , 33709 חיפה 3133602 -e mail : contact @ pardes . co . il תשע " ה 2015 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ

המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר