מבוא היהודים כמיעוט לאומי בפולין הרפובליקנית

עמוד:13

מבוא היהודים כמיעוט לאומי בפולין הרפובליקנית בסוגיית המיעוטים הלאומיים נתייחדה פולין בחריפות אופיה של בעיה זו בכללה , הו מצד הרככ אוכלוסייתה רוזן מצד משמעותה הלאומית מדינית . הבעיה הוחמרה יותר בתוקף התנאים המיוחדים שליוו את תהליך תקומתה : ( א ) מצב גיאופוליטי קשה , בהיותה נתונה בין שני שכנים חזקים ממזרח וממערב , שנמנו עם משעבדיה בעבר הקרוב כמשך . xiw 1 qrrc כתוצאה ממדיניות השלטון הזר כאזורי הכיבוש נוצרה תסבוכת של קשר אתני כץ החטיבות הלאומיות שבתחומה לבץ אחיהם שמעבר לגבול . ( ב ) גישה אנוכית של מעצמות ההסכמה בעיצוב דמותה של הרפובליקה הצעירה , בהתאם לתפקיד המדיני שביקשו להועיד לה לנוכח המהפכה הבולשביקית . אומנם » ת חיזוקה שלפוליןכ " חוטת המערב " ניתן היה להשיג על ידי הכללת אוכלרםיה זרה במסגרתה , תוך התעלמות מן הסיכון הכרוך בכך לגבי אופיה הלאומי . ואולם פתרון זה עסד כסתירה לרגישות הפאטריוטית , שהיתה כרוכה במאבק ממושך של הלאומיות הפולנית הלוחמת , שזכתה לאהדת הציבור הנאור במערב בהיותה תחליף למולדת הגדולה . כמיוחד הכביד בשלבי ההתחדשות של המדינה חוסר הוודאות בגבולות ממלכת פולין , שהוקמה כפועל ירצא של חילוקי הדעות בקרב המדינות המנצחות עם חתימת חחה השלום * אף בשנים הראשונית לעצמאותה היתה פולין במידה רבה כלי משחק בשיקולי מעצמות המערב לגבי גרמניה וברית המרעצרת , דבר שהעמיד בספק את עצם אי תלרתה במדיניות הבינלאומית . על אף העבר ההיסםררל העשיר של פולין במשך מאות בשנים יש הצדקה לראות ברפובליקה הפולנית , שהתחדשה בנובמבר , 1918 בחינת יצור חדש בשל העדי רציפות מדינית אחידה . כמה וכמה גורמים לכך , והעיקריים בהם הם : ( א ) הפיצול האזורי הממושך כמסגרת מעצמות שונות במהותן : ( ב ) מרידות לאומיות שהסתיימו בדיכוי אכזרי של שלטונות השיעבוד : ( ג ) המשטר המעמדי ' חברתי החדש , שעמד בסתירה להגמוניה של האצולה כפולין המלוכנית , אף כי לא היה חופשי מן המנטאליות שבעבר , עידן המהפכות באירופה בשלהי מלחמת העולם השנייה מצא ביטויו בפולין החדשה בירמרות של דמרקראטיה פורמאלית , דוגמת ארצות מערב אירופה , שהיתה מבוססת על עליונות הםיים ומעוגנת בחרקה מתקדמת ביותר . החששות מפני תוצאות של מהפכה חברתית החלישו את התנגדותו של הימין המסורתי לקביעת הישגים ממשיים כחקיקה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר