הקדמה

עמוד:11

הממשלתיים ששרדו לאחר המלחמה ( . . ( A . A . N כמיצר בםתייעתי בחומר תיעודי שסיפקו לי שני עמיתים לתחום המחקר : פררפ ' יעקב גולדברג ( האוניברסיטה העברית ) וד " ר אנטרן פולרנסקי ( בית ' הספר לכלכלה בלונדון ) , שהיתה להם גישה לתעודות המקוריות בווארשה ובקראקרב . כתחליף לביקור בפולין גופא שימשו לי המכובים הפולניים בלונדון ובפאריס , המוזיאון הבריטי , וכפרט אוסף העיתוכות המרוכז בסניפי בקולינדייל , רכך ארכיון חבר הלאומים בז ' נבה . בשנת 1974 זכתה עבודת המחקר בפרס מטעם " הקונגרס היהודי העולמי " על שם יצחק גרינבוים דיל . המחקר מתפרסם ביוזמתו הברוכה של '' המרכז לחקר תולדות יהודי פולין 1 ותרבותם / תודתי נתרבה למר חיים מילקרב , שערך את כתב היד והתקינו לדפוס . הספר הובא לדפוס על ידי " מרכז זלמן שזר ' / שלא חסך עמל להבטחת צורה באה למוצר המוגמר , תודה למר יצחק כהן , מרכז הפרסומים , ולעובדות המסורות במחיצתו , על היחם הלבבי והנכונות לסייע לי במהלך העבודה . תודה מיוחדת מגיעה ל " קרן להנצחת קהילת קרקוב " שליד האוניברסיטה העברית , אשר בסיועה נתאפשר פרסום הספר , תל אביב , טבת תשמ "ו משה לנדא

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר