הקדמה

עמוד:10

מעצמות המערב והציפיות לגבי " אמנת המיעוטים " בתורת מנוף בדרך לטיפוח החטיבות הלאומיות - נתבדו במידה רבה , במהרה גם התבררה חולשת הכלים הבינלאומיים הרשמיים להגנת המיעוטים בשל ניגודי האינטרסים של בנות הברית לשעבר וחרדת המדינות הלאומיות המעורבות למעמד ריבונותן , כמיוחד בלטה הרגישות על רקע זה ברפובליקה הפולנית הצעירה , שהוקמה לאחר דורות של דיכוי לאומי וגילויי פטריוטיות נחרצת בעמידה מול עוצמת המשעבדים - מן הראוי להדגיש שטופס ה " אמנה " עם פולין שימש דוגמה מייצגת לגבי כל המערכת החוזית עם " המדינות המיעוטיות " האחרות : ומאחר שפעולת הגופים היהודיים הובלטה כיכולת הישגיה כזירת פאריס , הופנה התסכול הכל פולני במידה מוגזמת נגד היהודים , הגביר את השנאה המסורתית אליהם והעמיק את הלכי הרות האנטישמיים כשכבות הרחבות של הציבור על כל גווניו . שלילת זכותו של המיעוט לפנות במישרין לגוף הבינלאומי שלא באמצעות מדינה חברה רכן אווירת ההפחדה המכוונת על ידי גורמים תקיפים במערכת הממלכתית והציבורית בפולין גופא , מנעו מהנציגות היהודית הרשמית את האפשרות הממשית להסתייע במנגנון " חבר הלאומים " . לעומת זה נוצלה דרך זו במידה מוגזמת , למורת רוחם של הפולנים , על ידי חטיבות לאומיות אחרות , כמו הגרמנים והאוקראינים , אשר כשלבים שונים שיתפו פעולה עם המנהיגים היהודיים במאבקים במסגרת המוסדרת המחוקקים רהמוניציפליים . כך קרה , שהישגם של שלוחי העם היהודי בוועידת השלרם שרת קבוצות לאומיות אחרות , בערד שממנו נתבע לפרוע את החשבון - בהערכה היסטורית מקיפה ניתן לראות את תרומתה העיקרית של ה " אמנה " בכך , שבעצם קיימה שימשה נורמה אובייקטיבית מחייבת לגבי חוקת המדינה ובמידה מסוימת גם מחםום מפני שרירות השלטונות . עובדה היא , שהמדיניות הפולנית על כל גלגוליה חתרה בעקיבות להיפטר מן המעמסה המטרידה , וכאשר נזדמנה שעת הכושר בספטמבר , 1934 תוך ניצול קונסטלציה בינלאומית הכרוכה בכניסת כרית ' המועצות לחבר ' הלאומים , ביטלה הממשלה הפולנית כאורה חד צדדי את התחייבותה מכוח " אמנת המיעוטים ' / םפר זה הוא עיבוד של עבודת מחקר , שנכתבה בשנים 1972 - 1967 לשם קבלת תואר דוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים . אם הגעתי לאחר מאמצים ניכרים להשלמת המשימה שנטלתי על עצמי , הרי זה בזכותו של מדריכי מטעם האוניברסיטה , הפרופ' שמואל אטינגר , שהנחני בנאמנות בכל שלבי עבודתי , והשראתו המבורכת סייעה לי להתגבר על הקשיים הרבים בדרכי למטרה , בשל ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם פולין ב ' 9671 נמנע ממני להגיע לארכיונים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר