פתח דבר: הוראת שפות בישראל סמדר דוניצה-שמידט ועפרה ענבר-לוריא

עמוד:11

המורים והתלמידים בכיתה . המאמר מדגיש את הסכנות הטמונות בשיח זה ואת המשמעויות הנגזרות ממנו , כפי שהוא מתבטא בפרקטיקה של הוראת אנגלית ללומדים צעירים . גם עפרה ענבר - לוריא עוסקת בהוראת אנגלית בגיל הצעיר , אך מזווית אחרת – זו של המורים . המחקר המוצג במאמרה בדק את דפוסי השימוש השפתי של מורים שבאו מרקע לשוני שונה המלמדים אנגלית כשפה זרה ללומדים צעירים , ובעיקר את האופן שבו משתמשים המורים בשפת האם של התלמידים – עברית או ערבית . הממצאים מגלים דפוסי שימוש מגוונים , הדומים בחלקם לדפוסים שהתגלו במחקרים קודמים באוכלוסיות לומדים בוגרות יותר , אולם הם גם מצביעים על מאפיינים ייחודיים בהחלטות ההוראה של המורים המלמדים לומדים צעירים . המאמר דן בדרכי השימוש המגוונות בשפה שנמצאו ומתייחס לעקרונות הפדגוגיים המנחים כל מורה , להנחות היסוד שלה בכל הקשור להוראת לומדים צעירים , ולתרומה של השימוש בשפת הלומדים ברכישת שפה בהקשר הבית - ספרי . טינה ולדמן במאמרה דנה באחת הסוגיות הנחקרות בשנים האחרונות בתחום הוראת השפות , והיא רכישת אוצר המילים בשפה זרה . הבלשנים מכירים כיום בחשיבות העליונה של ידיעת אוצר מילים וסבורים שמשתנה זה הוא המנבא הטוב ביותר של מיומנויות שפה אחרות . המאמר פותח בסקירה מקיפה על רכישת אוצר מילים בשפה זרה , על מורכבותו של תהליך זה ועל הגורמים המעורבים בו . לאחר מכן מציגה החוקרת מחקר שערכה בישראל על אודות ידע קולוקציות ( צירופי מילים כבולים שמשמעותם נשמרת כל עוד לא הופרדו ) אצל לומדים באמצעות ניתוח קורפוס . המחקר משווה בין שלוש קבוצות לומדים בשלוש רמות שונות של שליטה בשפה השנייה וכן משווה בין ביצועיה של כל קבוצה לביצועיהם של דוברים ילידים . המחקר מראה ששימוש בקולוקציות בעייתי אפילו אצל לומדים מתקדמים , ומסתיים בהמלצות פדגוגיות להוראת אוצר מילים בשפה שנייה . סוגיה נוספת בהוראת שפה מעלה מאמרן של מרים שלזינגר ז " ל ושל תלמידתה רות אלמוג , והיא חשיבותה של מודעות מטא - לשונית בקרב לומדי שפה . החוקרות בדקו מודעות זו בקרב תלמידי תיכון בישראל הלומדים בתכנית להוראת מיומנויות התרגום . התכנית להוראת מיומנויות התרגום קיימת בישראל מאז 1989 ומוצעת לתלמידי בית הספר התיכון בקורס בחירה . התכנית מתמקדת בהעלאת המודעות המטא - לשונית של הלומדים בה , בצד התועלת הברורה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר