פתח דבר: הוראת שפות בישראל סמדר דוניצה-שמידט ועפרה ענבר-לוריא

עמוד:9

השער השלישי הפותח את חלק ב מתמקד בסוגיות בהוראת ערבית בישראל , שפתם של % 20 מתושביה המדינה הערבים , שפת מורשת של חלק מאזרחיה היהודים והשפה הרשמית השנייה בה . חמשת המאמרים בשער זה מתמקדים במקומה של הערבית מהזווית היהודית , קרי של מי שלומד שפה זו כשפה שנייה , אך מוזכרת בו גם נקודת המבט הערבית . השער נפתח במאמרה של דנה אלעזר - הלוי , " ׳ילדי המזרח התיכון׳ : תמורות בהוראת הערבית בישראל משנות השמונים ואילך " . החוקרת סוקרת את מידת הלאומיות והאופי המיליטריסטי שאפיינו את הוראת הערבית מראשית מערכת החינוך ועד מלחמת לבנון הראשונה . המאמר מתאר בקצרה את הוראת הערבית בתקופה זו ולאחר מכן מתמקד בשינוי שהתחולל בתפיסת הערבית במערכת החינוך החל משנות השמונים של המאה ה - – 20 לאחר מלחמת לבנון הראשונה – וביתר שאת במהלך שנות התשעים והאלפיים . החוקרת מתבססת במידה רבה על ניתוח של ספרי הלימוד ותכניות הלימודים בהוראת הערבית , אך גם על ניתוח מסמכים ופרוטוקולים של ועדות שהתקיימו בנושא . מאמרה של דפנה יצחקי , " הוראת ערבית בחינוך העברי כזירת מדיניות לשון " , מבוסס על מחקר שבו נבחנו עמדותיהם של 466 סטודנטים יהודים וערבים כלפי מדיניות הלשון בהקשר של הוראת הערבית בבתי ספר עבריים בישראל . עמדות הנחקרים כלפי הוראת הערבית הושוו לעמדותיהם כלפי מדיניות לשון בשתי זירות ציבוריות נוספות – מתן שירותים ממשלתיים בשפה הערבית ושידורים בערבית בטלוויזיה הציבורית . מוקד המאמר הוא הפער שבין המדיניות הרשמית לבין יישומה בפועל , ובאופן ספציפי המתח שבין מטרות מדיניות המכוונות כלפי אינטרסים מיידיים ופרקטיים , כגון נגישות של מידע ושל שירותים , לבין מטרות בעלות ערך סימבולי המכוונות למילוי הצרכים הזהותיים -קולקטיביים של הקבוצה הלשונית . שלישי בשער זה הוא מאמרו של מוחמד אמארה , העוסק במודל של חינוך דו - לשוני שיזם בשנת 1997 המרכז לחינוך יהודי - ערבי בישראל , יד ביד . המודל מבוסס על דו - לשוניות מאוזנת , שבה הן הערבית הן העברית משמשות במידה שווה שפות ההוראה בשלושה בתי ספר משולבים , שיהודים וערבים לומדים בהם ביחד . המטרה העיקרית של המודל החדש היא להציע כבוד ושוויון לשתי הקבוצות הלאומיות באמצעות יצירת סביבה חינוכית דו - לשונית שוויונית . המאמר מתאר את המאפיינים של המודל ואת ייחודו לעומת מודלים דו -לשוניים אחרים בישראל , מפרט את הפרקטיקות הלשוניות הנהוגות הלכה למעשה הן

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר