מבוא דניאל אלעזר והמסורת הפוליטית היהודית מימד היסטורי ועכשווי

עמוד:8

במובן המלא כיותר , יוצרת קהילת שותפות קדושה או קהילה שזכתה לברכת שמיים , המבוססת על שותפות יציבה המעוגנת בחוק , המגדיר את הסמכות , העוצמה והשלמות של כל אחד מן הצדדים אך הדורשת יותר מאשר גישה לגליסטית צרה , כדי להוציא קהילה זו מן הכוח אל הפועל " , בחיבור המהווה את גולת הכותרת והסיכום של עבודתו , ארבעת הכרכים של " מסורת הברית בפוליטיקה " . עסק אלעזר באופן אינטנסיבי בבחינת מאפייניה השונים של תפיסת הברית ושל גלגוליה לאורך ההיסטוריה בעולם המערבי בכלל ובעולם האנגלו סכסי בפרט — רמה שעולה בבירור ממרכזיות רעיון הברית במסורת היהודית הוא מערכות היחסים הבריתיות , המחייבות שותפות , דיאלוג והסכמה , מערכות יחסים המונעות ריכוזיות יתר וכוללות יסודות דמוקרטיים משמעותיים . מעל לכול עולה הזיהוי שבין הברית לבין הפדרליזם . מערכת יחסים כריתית מנוגדת לפוליטיקה ריכוזית כפי שהתבטאה במדינה הצרפתית המודרנית — לעומתה , ארה " ב הפדרלית ינקה מיסודות עומק היסטוריים של רעיון הברית המקראי . " דניאל אלעזר כאב את הניתוק שכין המסורת הפוליטית היהודית מהמקרא ועד לקהילות היהודיות בגלות לבין דמותה של מדינת ישראל כמדינת לאום יהודית דמוקרטית . מפעלו עומר בסימן החזון של תחיית המסורת הפוליטית היהודית . תחייה זו מבוססת על השילוב שכין הניתוח הרעיוני של טקסטים בעלי משמעות פוליטית לבין לימוד המוסדות הפוליטיים היהודיים כפי שהתקיימו בפועל במהלך ההיסטוריה . בעיני אלעזר ניתן לראות כיצד במוסדות אלו התגלמו הרעיונות המדיניים כמציאות חיה . כל אלו אמורים להיות מסד להפיכת המסורת הפוליטית היהודית לגורם מרכזי בעיצוב תפיסות , מוסדות והחלטות מדיניות במדינת ישראל . האתגר שהעמיד אלעזר לא זכה לתגובה שהיה ראוי לה . דומה כי הוא הקדים את דמנו , אולם בשנים האחרונות התרבו הדיונים העוסקים כמסורת הפוליטית היהודית בכלל ובסוגיות יסוד העולות ממנה כפרט . כעת . עשור לאחר פטירת אלעזר דומה כי יש מקום לדיונים ששותפים להם חוקרים ותיקים ובולטים לצד חוקרים צעירים ומבטיחים . העוסקים בהוגים ובסוגיות העולים מהמסורת הפוליטית היהודית לדורותיה . אף כי רק שלושה מאמרים בקובץ זה עוסקים במפורש במשנתו של אלעזר . מקומו לא נפקד בשורה של מאמרים נוספים , לעתים תוך התייחסות מפורשת לגישתו כסוגיות שונות . הספר מחולק לשני הלקים : הראשון נפרש באופן היסטורי ממאמרים הדנים בתנ "ך ובספרות חז " ל , ועבור למאמרים הדנים בימי הביניים וכעידן המודרני ! בחלק השני באים תשעה מאמרים העוסקים בסוגיות חשובות שעל סדר היום במדינת ישראל היום . השילוב העולה מהספר בין הפן ההיסטורי לבין הפן האקטואלי מהווה המשך למורשתו של דניאל אלעזר . במציאות הישראלית , שפה ומושגים מהמסורת היהודית 5 שם . , DanielJ . F - la 7 ar , TheCovenant Tradition in Politics , 1 - 4 , New Brunswick 9951 - 1998 LJ 011 6

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר