תוכן העניינים

עמוד:5

רשימת המשתתפים 1 ST רעו " ד נחמיה אבנרי , מרצה בבית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר ובמוסדות שרכים פרופ ' יוסף גורני , פררםי אמריטוס בהרג לתולדות עם ישראל , אוניברסיטת תל אכיב ; כיום ראש המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע ' יש צירלס בררכפמן באוניברסיטת תל אכיב ד " ר משה הלינגד , חבר המחלקה למדעי המדינה ומרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת כר אילן ; ראש מבון שוורץ , בית מורשה ירושלים וחוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה פררפי זאב הרוי . ראש החוג למחשבת ישראל , האוניברסיטה העברית ד " ר דוד זוהר , פסיכולוג קליני , מרצה בסמינר הקיבוצים בתל אביב פרופ ' טובה כהן . חברת המחלקה לספרות עם ישראל וראש התכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן פרופ ' סטיוארט כהן . חבר המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן פרופ ' ברכיהו ליפשיץ , ראש הקתדרה ע " ש הנרי גי רפאני הרכבי . הפקולטה למשפטים . האוניברסיטה העברית ד " ר יצחק ליפשיץ , עמית בכיר מרכז שלם . ירושלים ועמית מחקר במכון שוורץ . בית מורשה ירושלים ד " ר זוהר מאיה המחלקה להיסטוריה כללית , אוניברסיטת בר אילן ד " ר בן מולרב , מלמד בחוג המשולב למדעי החברה , בתכנית ליישוב סכסוכים , ובמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה בר אילן ומנהל הפרויקט לדת , תרבות ושלום באוניברסיטה פרופ ' אברהם מלמד , החוג לתולדות ישראל , מופקד הקתדרה ע " ש וולפסרן לחקר המורשת ההגותית היהודית וראש המרכז לחקר התרבות היהודיה באוניברסיטת חיפה פרופ ' דני סטטמן , מלמד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה פרופ ' שמואל סנדלר . חבר המחלקה למדעי המרינה , ראש הקתדרה לדת ופוליטיקה ע " ש אבנר רדיקאן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן פרופ ' זאב ספראי , המחלקה ללימודי א " י וארכיאולוגיה , אוניברסיטת בר אילן ד " ר דוד פויכטונגר , מחנך בתיכון הרטמן , ירושלים ; מרצה באוניברסיטה העברית

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר