תוכן העניינים

עמוד:4

זוהר מאור הפיכת הארץ לגעגוע ; תיאולוגיה פוליטית אצל קפקא , ברוד והפוסט ציונות העכשווית 229 יוקון ' גורני אוטונומיזם כמהות בתכןעה הלאומית היהודית 255 דוד זוהר " והבאתי אתכם כמסורת הכרית " - רעיון הברית במשנתם של הרב חיים הירשכזון , דניאל אלעזר ודוד הרטמן 275 דב שחרץ הציונות הדתית ואמנות הכתיבה — עיון ראשוני 307 חלק שגי : המסורת הפוליטית היהודית — סוגיות אקטואליות סטיוארט כהן מלחמה rmunn art היהודית — מקורות והשלכות 335 אבי שמא הסרבנות המצפונית ומעמדה כמסורת היהודית 359 דני סטטמן הזכות על הארץ - מצידוקים מוסריים לצידוקים דתיים , וחזרה 391 שמואל סנדלר לקראת תיאוריה של פוליטיקה ( מדינאות ) עולמית ומדיניות חוץ יהודית 407 מי בן מול > ב ושי זאב קאליפץ גישתו של דניאל אלעזר לפדרליום ככטיס לניהול סכסוכים בחברה הישראלית 435 טובה כהן " ותצאנה כל הנשים אחריה " — מנהיגות נשית דתית כאורתודוקסיה המודרנית בישראל 4 SJ תמר רוס היהדות בהיבט מגדרי : האם היהדות מסוגלת להכיל את המתקפה הפמיניסטית על המגדר ? 491 משה הלינגר תרומתה האפשרית של המסורת הפוליטית היהודית לתפיסת צדק חברתי במדינת ישראל 525 נחמיה אבנרי שלטוך מקומי עצמי כישראל — דו " ח זנבר לחותם י " ד אלעזר : משנה פוליטית כללית ויהודית ככלי לשייוי מעמד השלטון המקומי בישראל 553

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר