תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים מבוא דניאל אלעזר והמסורת הפוליטית היהודית ; מימד היסטורי ועכשווי 7 כ ; מולוב דניאל י ' אלעזר — ציוני דרך בחייו 17 חלק ראשון : המסורת הפוליטית היהודית בתקופות היסטוריות שונות יובל שרלו התנ " ך כמקור לפסיקה בשאלות מדינה 15 זאב ספראי נתנו כבוד לבית הזה — חכמים ונשיאות חכמים במערך הפוליטי בתקופת המשנה והתלמוד 43 ברכיהו ליפשיץ פשרה 83 אברהם מלמד האם קיימת מחשבה מדינית יהודית ? בחינה מחודשת של המקרה הימי ביניימי 105 זאב תלוי צדק וזכויות במשנת הרמבי ' ם 137 דוד מ ' פויכטונגר " על דעת המקום " — הציבור כשילוב תיאולוגי ופוליטי : לשאלת התיאוריה הפוליטית במשנת ר ' שלמה כך אברהם אדרת 145 יוסף יצחק ליפשיץ הקהילה כאגודה אחת : הגדרת הקהילה על פי המהר " ם מרוטנבורג 173 נחשון פרז זהות יהודית כין נתק לחידוש — ביקורת הזהות של מ " י ברדיצ ' בסקי . על חילון , שלילה עצמית ונצחונות פירוס 201

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר