פתח דבר

עמוד:11

ברצוני להביע את תודתי למרריי במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן ומחוצה לה , וכפרט לפרופ ' שמואל הררי , פרופ ' חנה כשר , פררפ ' יוסף שטרן , פרופ ' משה חלמיש , פרופ ' דרד וידרקר , פרופ ' זאב הררי ופרופ ' מנחם קלנר , אשר תרמו איש איש בדרכו לצורתו הסופית של ספרי . תורה מיוחדת שלוחה לפרופ ' רב שוורץ , שבהדרכתו המוקפדת ומאירת העיניים והפכים נכתבה עבודת הדוקטור שהייתה הבסיס לספר זה . קטעים אחדים מתוך כמה מפרקי הספר נדפסו בבמות שונות , והם מובאים כאן באדיבותם של העורכים והמוציאים לאור ; פסקאות אחדות מתוך סעיף א בפרק הראשון ( הכתיבה האזוטרית בספר העקרים ) הוצגו במאמרי ' יוליוס גוטמן וחקר הגותו של , ח יוסף אלבר , שפורסם בקובץ איגוד : מבחר מאמרים במדעי היהדות , א , בעריכת ב " י שורץ , אי מלמד ואי שמש , ירושלים תשס " ה , עמ ' . 379 - 369 נוסח אחר ומתורגם של סעיף ג בפרק השני ( ההוכחות למציאות האל ) הוצג במאמרי R . Joseph Albo ' s Discussionof the Proofs for the Existenceof God \ The Journal of Jewish htandThoug yPhilosoph 15 , 2 ( 2007 ) Leiden : Brill , pp . 1 - 37 י נוסח מוקדם של סעיף ג כפרק השלישי ( אהבת האל ) הוא ' אהבת האל וכתיבה אזוטרית כספר העקרים לה יוסף אלבר , שראה אור בדעת 53 ( תשס ' יח , עמ ' . 82 - 63 סעיף א בפרק הרביעי ( בעיית הרע ) פורסם בשינויים מסוימים כמאמרי ' בעיית הרע כספר העיקרים לדי יוסף אלבר , פעמים 116 ( תשס " ח ) , עמי . 146 - 117 נוסח אחר של סעיף ב שבפרק הרביעי ( התפילה ) הוא ' הדואליות כמאפיץ סגנוני של הדיון בתפילה בספר העקרים לדי יוסף אלבר , בתוך י ' תבורי ( עורך ) , כנישתא : מחקרים על ביה הכנסת ועולמו 3 וספר זיכרון לדב רפל ד ' ל ] , רמת גן תשס " ז , עמי כא - לט , חלקים מסעיף ד בפרק הרביעי ( שכר וערנש בעולם הבא ) ראו אור בגרסה אנגלית במאמרי \ Hidden' ypticpocalA Messianism in Late Medieval Jewish Thought . Reviewof Rabbinic JudaismYl ( 2009 ) , Leiden : Brill , pp . 75 - 88 על הסיוע במימון הפקת הספר אודה לקרן למורשת יהדות ספרד ע " ש אהרן ורחל דהאן ביוזמת נשיא האוניברסיטה , לרקטור אוניברסיטת כר אילן , פרופ ' יוסף מניס , לסגן הנשיא למחקר באוניברסיטת בר אילן , פרופ ' הרולד בש , לקתדרה לפילוסופיה יהודית ואתיקה ע " ש אלטר וחיה שניווייס ולקתדרה לחקר הקבלה ע " ש הרב ד ' יר אי שפרן . כן אורה לאנשי הוצאה הספרים של אוניברסיטת בר - אילן : מרגלית אכישר מנהלת ההוצאה , ענת גל וחני אהררני , וכן לעורך הלשוני אברהם בן אמתי ולמגיהה זהבה שרגל , על הטיפול המקצועי והמסור בהיבטים השונים של הוצאת הספר לאור , ולכסוף , תודה מקרב לכ לבני משפחתי האהובים על תמיכתם ועידודם , ובמיוחד להוריי , לרעייתי יעל ולילדיי נעם , איתמר ואורי .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר